Opiniestuk door Jan Boots, zaakvoerder CityD-WES Cijfers over leegstand: van hoera-geroep tot grove leugens, tegen de grilligheid van detailhandel is de politiek niet opgewassen. De kranten stonden er weer bol […]
Coronatijden brengen meer mensen aan het sporten. Bepaalde sportinfrastructuren draaien meer dan ooit op volle toeren terwijl andere noodgedwongen gesloten blijven. Het schril contrast tussen de gesloten fitness en de […]
“De leegstand in de Vlaamse winkelstraten wordt steeds groter.” Een waarheid als een koe én een item waarover zaakvoerder van CityD-WES Jan Boots werd geïnterviewd door De Standaard. Jan werd […]
Op 11 maart modereerde CityD-WES de digitale stichtingsvergadering van ‘Schoten Onderneemt vzw’. Met meer dan 30 aanwezigen waaronder 24 stemgerechtigden werd de stichting een feit. ‘Schoten Onderneemt’ is een nieuw […]
Opiniestuk door Pascal Steeland, verantwoordelijk voor marktonderzoek en klantgerichte strategieën binnen CityD-WES Iedereen wordt er af en toe mee geconfronteerd. Telefoontjes of mails met de vraag tot deelname aan een consumentenonderzoek. […]
In opdracht van de Vlaamse overheid, departement omgeving, startte CityD-WES de studie ‘Ruimtelijk-economische strategie voor de ENA-cluster Poort West-Limburg’. Deze studie heeft als doel om een ruimtelijk-economische strategie te ontwikkelen […]
In januari startte CityD-WES in opdracht van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een project rond papier- en kartonafval. De Europese kaderrichtlijn afval bepaalt dat de lidstaten moeten rapporteren over de […]
Wie in Vlaanderen een congres of meeting bijwoont, zou zich dat jaren later nog moeten herinneren dankzij de inspirerende beleving van het erfgoed. CityD-WES begeleidt in opdracht van Toerisme Vlaanderen […]
Opiniestuk door Mathias Declerck, verantwoordelijk voor kernversterking, sector- en marktonderzoek binnen CityD-WES Het afgelopen jaar was een tumultueuze periode in het landschap van retail, horeca en diensten.Ook op basis van […]