Opiniestuk door Pascal Steeland, verantwoordelijk voor marktonderzoek en klantgerichte strategieën binnen CityD-WES

Iedereen wordt er af en toe mee geconfronteerd. Telefoontjes of mails met de vraag tot deelname aan een consumentenonderzoek. Veel mensen schepen deze verzoeken af, maar eigenlijk is marktonderzoek oh zo belangrijk. Niet enkel voor de leverancier, het bedrijf of de organisatie, maar ook voor de klant of consument. Marktonderzoek laat immers toe een objectief beeld te vormen van de noden of behoeften van de klant of markt.

Onder het merk DataD verrichten we heel wat marktonderzoeken, zowel kwalitatief (vb. focusgroepen) als kwantitatief (vb. online) onderzoek. We verrichten geen onderzoek voor het onderzoek, maar onderzoek met een concreet doel voor ogen: inzicht verschaffen in het consumentengedrag of gedrag van de klant en hierop een adequate (groei)strategie bouwen. Wat zijn de diepliggende motivaties om een product of dienst al dan niet aan te kopen? Op basis van de bekomen inzichten bouwen we voor onze klanten een marktgedreven strategie uit. Marktgedreven in die zin dat we rekening houden met de behoeften van de klant en het aanbod van de concurrent.

Zo helpen we jouw bedrijf of organisatie vooruit. Zowel jouw klant als bedrijf winnen hierbij. Als bedrijf of organisatie bied je producten aan die beter aansluiten bij de behoeften van de klanten. Deze verkopen niet alleen beter, de klant is ook meer tevreden en wordt een ambassadeur.

De kracht van marktonderzoek heeft ook te maken met grote getallen. Bij steekproeven met meer dan 2000 deelnemers is de foutenmarge slechts 2% of minder. Ideaal om bijvoorbeeld evoluties in percepties te volgen en de effectiviteit van campagnes te meten. Marktonderzoek is ook inzetbaar voor diverse onderzoeksvragen: van motivaties, attitudes, over aankoopintenties, imago, tevredenheid tot concurrentieonderzoek. Zelfs bij overnames van een bedrijf kan marktonderzoek helpen om een commerciële due diligence uit te voeren. Heeft het bedrijf dat je wil overnemen wel een goede reputatie in de markt? Hoe trouw zijn de klanten? Hoe groot is de merkbekendheid? Zijn de klanten wel tevreden?  Voor elk topic levert marktonderzoek een toegevoegde waarde.

Is marktonderzoek daarom de enige heilige graal? Nee, zeker en vast niet. De resultaten dienen telkens beoordeeld te worden ten opzichte van de beperkingen van het onderzoek. Vandaar ook het belang om marktonderzoek te laten uitvoeren door een professionele partij zoals CityD-WES. Dit garandeert een adequate onderzoeksopzet en methodiek. Enkel zo is marktonderzoek een waardevolle aanvulling op het buikgevoel van de ondernemer.

Heeft jouw organisatie of onderneming vragen omtrent de behoeften van jouw consument, klant of burger? Of wil je inzicht in de klantentevredenheid, imago, … van jouw bedrijf of het bedrijf dat je wenst over te nemen? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met pascal.steeland@cityd-wes.be We sparren graag met jou samen rondom de meerwaarde van een marktonderzoek voor jouw ondernemingsvraagstuk.

Bekijk ook onze referentieprojecten op vlak van marktonderzoek.

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33