In opdracht van de Vlaamse overheid, departement omgeving, startte CityD-WES de studie ‘Ruimtelijk-economische strategie voor de ENA-cluster Poort West-Limburg’. Deze studie heeft als doel om een ruimtelijk-economische strategie te ontwikkelen voor deze ENA-cluster.

ENA staat voor Economisch Netwerk Albertkanaal en is een ruimtelijk samenhangend netwerk van Vlaamse gemeenten die aan het Albertkanaal liggen, in de nabijheid van de E313. Het netwerk heeft als doel de economische sterkten van het gebied op elkaar af te stemmen en de economische groei gestructureerd op te vangen.

De studie heeft een vooropgestelde doorlooptermijn van negen maanden en zal antwoorden bieden op de huidige ruimtelijk-economische en sociaal-ruimtelijke vraagstukken inzake werkgelegenheid, veiligheid, leefbaarheid, wenselijkheid en haalbaarheid van bedrijvigheid anno 2021.

CityD-WES is als studie- en adviesbureau gespecialiseerd in ruimtelijk-economische vraagstukken en neemt dan ook het voortouw in dit traject. We werken voor deze opdracht samen met BUUR en Kenter Advies, respectievelijk gespecialiseerd in stedenbouw en leefomgeving. Op deze manier brengen we een interdisciplinair team met expertise voor de verschillende gevraagde kennisdomeinen samen.

Deze opdracht vergt een integrale benadering vanuit verschillende expertises. De brede expertise inzake sociaal-economische, ruimtelijke processen, duurzaamheids- en veilgheidsaspecten en het aangaan van dialoog in co-creatieprocessen zijn hiervoor elementair. Deze expertise zal echter ook in nauwe samenwerking met en op aangeven van Departement Omgeving, Vlaio, de bovenlokale en lokale besturen en vanuit de reeds doorlopen trajecten in het gebied aangevuld worden.

Vanzelfsprekend dient in een complex transitiegericht project als dit, het actorenoverleg centraal te staan. Er zal op verschillende schaalniveaus en op verschillende momenten ruime aandacht besteed worden aan bottom-up en top-down communicatie en processing.

Tegen het vierde kwartaal van 2021 zal een gegrond en gedragen rapport opgeleverd worden aan de opdrachtgever.

Wens je meer te weten over onze pijler vastgoed & gebiedsontwikkelingContacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33