Op 11 maart modereerde CityD-WES de digitale stichtingsvergadering van ‘Schoten Onderneemt vzw’. Met meer dan 30 aanwezigen waaronder 24 stemgerechtigden werd de stichting een feit. ‘Schoten Onderneemt’ is een nieuw samenwerkingsverband voor handel, horeca en dienstverlening voor heel Schoten. De gemeente zorgt op die manier voor een belangrijke financiële injectie om de lokale handel te steunen.

Het gekozen bestuur bestaat uit 11 ondernemers die vertegenwoordigers zijn uit de diverse sectoren en diverse handelsconcentraties. De digitale, anonieme stemming verliep vlot, tot genoegen van de tevreden schepen van lokale economie Veronique d’Exelle.

De oprichting resulteerde in statuten van oprichting conform het nieuw gemeentedecreet en een samenwerkingsovereenkomst.

Het samenwerkingsverband ‘Schoten Onderneemt vzw’ kadert binnen het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Schoten om handels- en handelskernversterkende initiatieven uit te werken. De vzw zal met behulp van financiële en logistieke steun van de gemeente concrete acties en evenementen organiseren. Alle initiatieven leiden tot bevordering van de detailhandel en de lokale economie van Schoten en dus tot een sterkere economische dynamiek.

Van de vzw wordt verwacht dat ze autonoom de activiteiten trekt en hierover terugkoppelt naar de gemeente. Op die manier kan een samenwerking tot stand komen waarbij het gemeentebestuur ook advies inwint over projecten die het gemeentebestuur op diverse locaties wenst te ontwikkelen.

Er wordt gestreefd naar een integrale kwaliteitsverbetering van het handels- en voorzieningenapparaat van Schoten, ten behoeve van een meer attractieve en veelzijdige handelsgemeente, het vergroten van haar aantrekkings- en concurrentiekracht, het bevorderen van de handels- en bestedingsactiviteiten in Schoten, van informatievoorzieningen voor bezoekers, en van haar leefbaarheid, veiligheid en gezelligheid in het algemeen.

We wensen de gemeente en Schoten Onderneemt veel succes toe!

Wens je meer te weten over onze pijler lokale economie & retailContacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33