In januari startte CityD-WES in opdracht van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een project rond papier- en kartonafval.

De Europese kaderrichtlijn afval bepaalt dat de lidstaten moeten rapporteren over de ingezamelde hoeveelheid stedelijk afval en recyclage van het afval. In het verleden mochten de lidstaten veronderstellen dat het residu bij papierrecyclage verwaarloosbaar is en dat de volledige hoeveelheid afval die ingezameld wordt ook effectief gerecycleerd wordt. Vanaf heden mag enkel het werkelijk gerecycleerde deel gerapporteerd worden als gerecycleerd, wat maakt dat de afvalstroom nauwkeuriger in kaart moet worden gebracht.

Met het merk DataD brengen we de inzameling en de volledige verwerkingsketen van papier- en kartonafval in kaart voor de afvalstromen die betrekking hebben op het jaar 2020. Hiertoe worden de papier- en karton inzamelende en verwerkende bedrijven gevraagd om hun data te delen over de inkomende en uitgaande stromen met betrekking tot papier- en kartonafval.

Op het einde van het project (voorzien voor juni 2021) zal de OVAM zicht hebben op de data over inzameling en verwerking van papier- en kartonafval in Vlaanderen (tot in de pulper). DataD valideert de gegevens en berekent de recyclagepercentages.

DataD verzamelt en integreert market data, business data en big data op vraag tot een volledig en accuraat beeld van de prestaties in een bepaalde markt of omgeving. Zo kan je met kennis van zaken doeltreffende besluiten trekken en beslissingen nemen.

Heb jij ook vragen rond dataverwerking en marktonderzoek? Wens je meer te weten over DataD? Contacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33