De studie rond wasbare luiers werd in augustus 2022 afgerond en heet voluit ‘Omschakeling van wegwerpluiers naar wasbare luiers in de kinderopvang’. Het trajectverloop, de bevindingen en de aanbevelingen werden gebundeld in een aantrekkelijke publicatie.

Na een oproep vanuit de provincie Oost-Vlaanderen werd de stad Gent geselecteerd om er pilootprojecten te ontwikkelen rond de omschakeling van wegwerpluiers naar wasbare luiers.
De scope beperkte zich nu tot kinderdagverblijven, maar ook onthaalouders, particuliere ouders, materniteiten en ouderenzorg worden dagelijks geconfronteerd met enorme hoeveelheden afval door wegwerpluiers.

De provincie Oost-Vlaanderen stelde CityD-WES aan voor de uitvoering van de studie. Het team binnen ons merk DataD zette tijdens de eerste fase meerdere werksessies op. Business cases werden geïdentificeerd, waarna ze op financiële en logistieke haalbaarheid werden gecheckt. In een tweede fase lag de focus op communicatie.

Na afronding van de studie werden aanpak en aanbevelingen samengevat in een handige publicatie. Je leest er welke doelgroepen werden bepaald, hoe het stappenplan eruitzag en de analyse van de business cases. Ook over de stakeholdersanalyse en de online bevraging van ouders vind je meer informatie.
Bij de aanbevelingen zien we drie grote onderdelen waarop dient te worden ingezet:
1. financiële ondersteuning
2. communicatie
3. ontzorging
Wat de aanbevelingen inhouden, lees je in de volledige publicatie.

Deze studie kadert binnen de opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen die lokale besturen en bedrijven ondersteunt bij het lanceren van een nieuw circulair aanbod op lokaal niveau. De principes van de circulaire economie worden weergegeven in de ladder van Lansink. Het hergebruiken van luiers past binnen de circulaire economie en de bijhorende duurzaamheidsprincipes.

Samen met andere organisaties richt CityD-WES zich op duurzaamheid en studies rond afvalverwerking. Zo begeleidden we de OVAM om de data voor het Integraal Milieuverslag (IMJV) te valideren en voerden we een studie rond papier- en kartonafval uit. Binnen de opdracht rond wasbare luiers, namen we deel aan de Oost-Vlaamse impactweek (herbekijk het webinar) en CityD-WES-medewerker Elisabeth Van Houtte schreef een boek over duurzaamheid.

Dat duurzaamheid in het algemeen en wasbare luiers in het bijzonder een hot topic zijn, blijkt onder andere uit de initiatieven die ook andere organisaties nemen.
Zo verscheen in september 2022 in de pers dat de stad Brussel tegen 2026 in alle 40 stedelijke crèches wasbare luiers wil invoeren. Ook de KWITcampagne (Kappen met Wegwerp Is Top, www.kwitten.be) van de OVAM zet in op wasbare luiers. Je kan alles over wasbare luiers lezen in het e-book dat de OVAM samen met Vlaanderen Circulair uitbracht.

Ook geïnteresseerd in participatie en co-creatie? Wil je met jouw project ook impact genereren en duurzaamheid voorop stellen? Wens je meer te weten over CityD-WES en DataD? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33