De OVAM stelde opnieuw CityD-WES aan om de data voor het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) te valideren en waar nodig te corrigeren. Met het merk DataD bieden we de gevraagde expertise rond steekproefnames, datavalidatie en statistiek.

Elk bedrijf dient aan de Vlaamse overheid door te geven welke afvalstoffen ze hebben geproduceerd of uitgestoten in het voorbije jaar. Op basis van die afvalgegevens kan de totale afvalstoffenproductie in Vlaanderen worden geschat.

De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) kent de opdracht na een succesvolle verwerking in 2021 opnieuw toe aan CityD-WES. De opdracht bestaat uit het controleren en valideren van de meldingsformulieren.

De data voor het Integraal Milieuverslag 2022 (IMJV) bevat de gegevens van het productiejaar 2021, en specifiek de data van de PRTR-bedrijven. PRTR staat voor ‘Integraal Pollutant Release and Transfer Register’. Dit register bevat informatie over de uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht, in het water en in de bodem alsook omtrent het overbrengen van verontreinigende stoffen die zich in afvalwater en -stoffen bevinden. Het register beslaat 91 verontreinigende stoffen, met inbegrip van de broeikas- en andere gassen, de zware metalen, de gechloreerde organische stoffen, de andere organische en de anorganische stoffen.

Of een bedrijf al dan niet in het register opgenomen staat, hangt af van

  • zijn industriële activiteitensector en zijn capaciteitsdrempel;
  • de uitstoot van bepaalde verontreinigende stoffen die voor elk van de milieus (lucht, water, bodem) hoger ligt dan enkele specifieke drempels;
  • de overbrenging van een hoeveelheid afval die groter is dan de gedefinieerde drempels.

Voor deze omvangrijke opdracht wordt het DataD-kernteam aangevuld met een ploeg van kwalitatieve datavalidatiemedewerkers die specifiek voor deze opdracht werden gerekruteerd. Deze medewerkers controleren en valideren in eerste lijn de meldingsformulieren. Het kernteam met datavalidatie-experten valideert de formulieren in tweede lijn, accepteert de voorgestelde correcties of stuurt deze bij. Een statisticus binnen het kernteam gaat op zoek naar uitbijters (outliers) die dienen te worden gevalideerd.

De validatie gebeurt voor ongeveer 30.000 afvalmeldingen. Volgende zaken worden nagekeken:

  • hoeveelheid: is de hoeveelheid redelijk en ligt de hoeveelheid in lijn met vorige aangiftes?
  • afvalcode en afvalomschrijving
  • verwerker: is deze erkend voor de afvalstof en verwerkingswijze?
  • verwerkingswijze: is deze correct voor de desbetreffende afvalstof?

DataD, dynamic research and strategy, zet in op datacollectie, onderzoek en strategieontwikkeling voor bedrijven en maatschappelijke organisaties in hun zoektocht naar marktinzicht, herpositionering, marktkansen of optimalisatie van bedrijfsprocessen. DataD voert onderzoeken in diverse sectoren waar de klemtoon steeds ligt op verzamelen, valideren, verwerken en interpreteren van data.

DataD organiseert zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek en beheerst alle hedendaagse onderzoekstechnieken zoals face to face, telefonisch, focusgroepen, schriftelijk en online. We gaan verder dan data en leveren helder inzicht in de behoeften en het gedrag van consumenten of klanten/actoren in uw markt. Daarna vertalen we die in actiegerichte aanbevelingen. Wij analyseren Big Data met het oog op het ontdekken van patronen, correlaties, markttrends, klantvoorkeuren en andere nuttige informatie. DataD heeft ervaring in verschillende sectoren en verschillende domeinen van onderzoek zoals branding, prijszetting, positionering, employer branding, klantentevredenheid, imago, overname-onderzoek, concurrentieonderzoek, impactanalyse, vraag- en aanbodanalyse, potentieelonderzoek, procesanalyse en productieprocessen.

DataD verzamelt en integreert market data, business data en big data op vraag tot een volledig en accuraat beeld van de prestaties in een bepaalde markt of omgeving. Zo kan je met kennis van zaken doeltreffende besluiten trekken en beslissingen nemen.

Marktstrategie en marktonderzoek is één van de vijf pijlers van CityD-WES. Ontdek alle pijlers hier.

Heb jij ook vragen rond dataverwerking en marktonderzoek? Wens je meer te weten over DataD of CityD-WES? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33