Naast onder andere Peer, Heist-op-den-Berg, Halle en Dilbeek ondersteunt CityD-WES ook in Aarschot de lokale economie. De middenstandsraad MIA en de handelsvereniging Aarschot Parelt organiseerden een netwerkevenement in de Gasthuiskapel. Deze unieke locatie is een mooi voorbeeld van succesvolle herbestemming van erfgoed, een topic dat ook doorheen andere CityD-WES-projecten steeds vaker aan bod komt. Lees hieronder hoe binnenstedelijke dynamiek en herbestemming van erfgoed hand in hand gaan.

Kirsten Blanckaert is voor CityD-WES in Aarschot aangesteld als starters- en vastgoedbegeleider. Haar takenpakket bestaat onder andere uit het aanspreken van pandeigenaars, starters en pop-ups begeleiden bij het aanvragen van subsidies, organiseren van wedstrijden binnen ‘Schot in je zaak’ zoals ‘win je zaak’,… Ook in Aarschot worden er voor de handel verschillende acties uitgewerkt volgens een klavertje vier waarbij maatregelen worden getoetst op vlak van het functionele, het organisatorische, het ruimtelijke en op vlak van communicatie en promotie.

Op 15 september 2022 werd voor de eerste keer een netwerkevenement georganiseerd door Aarschot Parelt en de middenstandsraad MIA. Aarschot Parelt is de handelsvereniging in Aarschot, opgericht door Aarschotse handelaars. MIA, de stedelijke middenstandsraad, is het adviesorgaan voor alle beleidsdomeinen rond middenstand. Het evenement vond plaats in de Gasthuiskapel en werd een groot succes. Enkele sfeerbeelden:

De Gasthuiskapel in Aarschot

De Gasthuiskapel behoort tot de gasthuissite en werd in 2005 omgevormd tot een culturele site. In de voormalige kraamkliniek vonden de Dienst Toerisme en het Stedelijk Museum onderdak, in het voormalige OCMW-ziekenhuis is nu de bibliotheek terug te vinden. Op de site, in de voormalige kloostergebouwen, het Burgerlijk Gasthuis, de Gasthuiskapel en de oude boerderij bevindt zich cultuurcentrum Het Gasthuis. De infrastructuur omvat o.a. een moderne theaterzaal, tentoonstellingsruimten, vergaderlokalen, cafetaria enz…..

Het eerste gedeelte van het kloostergebouw met kapel werd opgetrokken in 1655. Het Burgerlijk Gasthuis dateert van rond 1840. De O.L.V.-kapel van het Gasthuis, in neogotische stijl, werd in 1998-1999 volledig gerestaureerd. Ze werd gebouwd en ingewijd in 1905 en de laatste misviering werd er gehouden op 4 november 1990.

Doorheen onze projecten merken we dat steden en gemeenten vaak op zoek zijn naar de beste manier om hun erfgoed te herbestemmen. De binnensteden hebben nood aan ruimte om hun bezoekers en gebruikers een optimale beleving te bieden. Die ruimte is er vaak niet en dan kan de herbestemming van erfgoed een oplossing betekenen.

CityD-WES heeft ervaring met het herbestemmen van erfgoed én weet wat dat erfgoed nodig heeft om de binnenstedelijke dynamiek te versterken. Een win-win dus.

Ook erfgoed dat buiten de stadskern is gelegen, is ideaal om er beleving te creëren. CityD-WES begeleidt al een aantal sites in hun herbestemmings- en/of invullingstraject.

Herbestemming brouwerij Verhaeghe in Vichte

Brouwerij Verhaeghe werd opgericht in 1885 en specialiseert zich in Vlaams Rood Bruin bier. Naast de oude brouwerijgebouwen waarvan de oudste dateren van 1885, werd recent een nieuwe moderne brouwerij gebouwd. In de oude brouwerijgebouwen ontstaat stilaan plaats om nieuwe activiteiten te huisvesten. Brouwerij Verhaeghe gaat samen met CityD-WES op zoek naar een nieuwe bestemming voor de oude brouwerij. De herbestemming zit idealiter in (een combinatie van één of meerdere) toeristische functies. Deze zoektocht naar een herbestemming is een goede garantie om dit waardevolle erfgoed voor verval te behoeden.

De opdracht omvat als eerste deel een haalbaarheidsonderzoek met volgende onderdelen:

  • Contextuele analyse van het lokale en bovenlokale studiegebied
  • Ideegeneratie en ideescreening herbestemmingsfuncties
  • Onderzoek naar de haalbaarheid weerhouden functies via aftoetsing bij stakeholders
  • Bepalen van de meerwaarde voor de erfgoedsite en bestaande brouwerij
  • Uitwerken scenario’s, analyse, randvoorwaarden en keuze weerhouden scenario voor deel 2

In het tweede deel gaan we de business case uitwerken voor het weerhouden scenario:

  • Het aanbod: bepalen van de value proposition
  • Inkomsten en kostenstromen
  • Bepalen beheersvormen
  • Stakeholders

Herbestemming klooster Colen in Borgloon

Hoe kan een klooster uit 1438 relevant blijven? Door herbestemming! Het klooster van Colen in Borgloon werd aangekocht door nv Colen, die CityD-WES heeft aangesteld om de herbestemming mee uit te werken. We diepen de kwaliteiten van het klooster uit en bieden een kader voor hedendaags gebruik. Zie het als een hedendaags toevluchtsoord. Veelbelovend dus!

Flanders Heritage Venues

Flanders Heritage Venues is een netwerk binnen Toerisme Vlaanderen van kwalitatieve event- en congreslocaties in erfgoedsites. Tijdens de eerste fase van het project (2018 t.e.m. 2021) begeleidde CityD-WES als projectmanager alle venues tijdens hun traject om het label van ‘Flanders Heritage Venue’ te behalen. Ondertussen ontvingen 21 locaties het label waaronder het FMCCA (Zoo Antwerpen), het Predikheren in Mechelen, ICC Gent, Plantentuin Meise, het Provinciaal Hof in Brugge, ZLDR Mine in Heusden-Zolder en Maison de la Poste in Brussel. De volledige lijst van Flanders Heritage Venues vind je hier.

Locaties die het Flanders Heritage Venue-label ontvingen, kregen tools aangereikt om de (erfgoed)beleving in hun infrastructuur, communicatie en dienstverlening te versterken.

Het begeleidingstraject stimuleerde en ondersteunde vergaderlocaties met advies op maat om te bepalen met welke verhalen, erfgoedelementen, boodschappen, emoties… ze zich dienen te positioneren. En met welke middelen (interieuringrepen, acties, aanpassingen, producten, effecten…) ze hun meeting- en erfgoedbeleving gaan realiseren. Het begeleidingstraject mondde uit in een helder en consistent strategisch concept, een customer journey analyse die sterke en zwakke kanten van de venue blootlegt en een aantal creatieve voorstellen. We werkten hiervoor samen met Studio H2L en CityCubes.

Momenteel faciliteert CityD-WES in opdracht van Toerisme Vlaanderen deze kwalitatieve event- en congreslocaties in erfgoedsites bij het uitwerken van digitale beleving. Wat zijn de gewijzigde wensen en behoeften op vlak van marketing, website, locatie en congressen? Elke venue krijgt advies op maat over het pakket digitale middelen dat haalbaar en wenselijk is.

Heb jij ook vragen rond citymarketing en centrummanagement? Of ben je geïnteresseerd in vastgoed en gebiedsontwikkeling? Wens je meer te weten over CityD-WES? Contacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33