Nadat ze hun label als Flanders Heritage Venue behaalden, faciliteert CityD-WES in opdracht van Toerisme Vlaanderen deze kwalitatieve event- en congreslocaties in erfgoedsites bij het uitwerken van digitale beleving. Wat zijn de gewijzigde wensen en behoeften op vlak van marketing, website, locatie en congressen? Elke venue krijgt advies op maat over het pakket digitale middelen dat haalbaar en wenselijk is.

Flanders Heritage Venues is een netwerk binnen Toerisme Vlaanderen van kwalitatieve event- en congreslocaties in erfgoedsites.

Tijdens de eerste fase van het project (2018 t.e.m. 2021) begeleidde CityD-WES als projectmanager alle venues tijdens hun traject. Ondertussen ontvingen 21 locaties het label Flanders Heritage Venue waaronder het FMCCA (Zoo Antwerpen), het Predikheren in Mechelen, ICC Gent, Plantentuin Meise, het Provinciaal Hof in Brugge, ZLDR Mine in Heusden-Zolder en Maison de la Poste in Brussel. De volledige lijst van Flanders Heritage Venues vind je hier.

Locaties die het Flanders Heritage Venue-label ontvingen, kregen tools aangereikt om de (erfgoed)beleving in hun infrastructuur, communicatie en dienstverlening te versterken.

Het begeleidingstraject stimuleerde en ondersteunde vergaderlocaties met advies op maat om te bepalen met welke verhalen, erfgoedelementen, boodschappen, emoties… ze zich dienen te positioneren. En met welke middelen (interieuringrepen, acties, aanpassingen, producten, effecten…) ze hun meeting- en erfgoedbeleving gaan realiseren. Het begeleidingstraject mondde uit in een helder en consistent strategisch concept, een customer journey analyse die sterke en zwakke kanten van de venue blootlegt en een aantal creatieve voorstellen. We werkten hiervoor samen met Studio H2L en CityCubes.

Kursaal Oostende

Voor de tweede fase gingen we binnen het bestaande consortium opnieuw aan de slag voor Toerisme Vlaanderen en de Flanders Heritage Venues, maar deze keer met de nadruk op het digitaal en hybride aanbieden van diensten. Beleving, maar ook het verhaal (= de vertaling van de plek naar de congresbezoeker) dient ook digitaal te worden overgebracht.

De visie van Toerisme Vlaanderen beoogt het inzetten van toerisme als een middel om van Vlaanderen een florerende bestemming te maken. Met ‘Reizen naar morgen’ werd een denkkader gecreëerd waarin zes thema’s zijn opgenomen: Vlaanderen natuurlijk!, Erfgoedbeleving, Vlaanderen fietsland, Culinair Vlaanderen, Iedereen verdient vakantie en Congressen en events.

Toerisme Vlaanderen zet in op de intense beleving van een plek, gecombineerd met betekenisvolle ontmoetingen en de activiteiten of reisformule. Er wordt daarbij niet gefocust op specifieke steden of regio’s, maar op het ontwikkelen binnen de zes thema’s van Vlaanderenbrede verhaallijnen, die worden gespreid in ruimte en tijd.

Binnen het project Flanders Heritage Venues worden twee thema’s gecombineerd: erfgoed en MICE.

Digitale beleving verloopt over verschillende pijlers: marketing, website, locatie en natuurlijk de events & congressen zelf. Wat zijn de gewijzigde wensen en behoeften? Het advies dat de venues tijdens de eerste fase verkregen, dient aan een digitale toets te worden onderworpen.

We hebben aandacht voor hybride congressen, voor live stream en heruitzending, voor virtual tours, voor AR, voor interactiviteit via digitale zuilen en schermen en voor video walls.

Er wordt bekeken of kan worden gewerkt met drones om beeldmateriaal te verzamelen en of innovatieve digitale oplossingen kunnen worden geïntegreerd zoals hologrammen en immersive rooms.

Marketing blijft een belangrijk onderdeel binnen de werking van de venue om de locatie van binnenuit te versterken. We denken hierbij aan contentcreatie, de opmaak van een solide marketing-communicatieplan,… Content bijvoorbeeld zal bepaalde aspecten van de venue belichten, zal over diverse kanalen en op verschillende manieren kunnen worden gedeeld, kan ook als basis dienen voor het netwerk,…

Op die manier komen we tot een haalbaar pakket aan digitale middelen, op maat van de venue. We adviseren hen over mogelijke toepassingen, maar laten de invulling op vlak van content over aan de venues zelf.

Binnen deze tweede fase werden al evaluatiegesprekken gevoerd, werden workshops georganiseerd op 23 februari, 8 en 15 maart en worden de venues individueel gecoacht. In juni 2022 is een terugkomdag gepland met daarna nog een afsluitend traject per venue.

Workshop in Maison de la Poste (Brussel)

Ook geïnteresseerd in een toeristische visie, actieplan en/of begeleiding voor jouw project of locatie? Wens je meer te weten over onze pijler toerisme & leisure? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33