Een positieve wisselwerking tussen ondernemers en stad/gemeente is van essentieel belang voor de aantrekkelijkheid van een stad/gemeente op allerlei vlakken. Dat is ook de gemeente Overijse niet ontgaan. Zij schakelden CityD-WES om deze wisselwerking te optimaliseren.

CityD-WES kreeg de vraag van de gemeente Overijse om alle lokale ondernemers in kaart te brengen en bijgevolg een database met ondernemers uit Overijse af te leveren. Het tweede luik van de opdracht bestond erin een enquête op te maken voor deze ondernemers. Het doel van deze enquête was te weten waar de lokale ondernemers administratief op botsten De enquête moest verder ook in kaart brengen welke punten leidden tot een ideale bewijzering in de gemeentelijke administratie en waar de ondernemer ondersteuning zou wensen te verkrijgen.

De enquête werd gelanceerd op 16 augustus 2022 en liep tot 5 september 2022 en werd zowel per mail als per post bezorgd aan de lokale ondernemers. De resultaten van de enquête werden bekendgemaakt op het eerste Ondernemercafé van Overijse op 22 september 2022.

Naast de enquêteresultaten werd ook het gemeentelijke actieprogramma, dat afgestemd is op de enquêteresultaten, voorgesteld. Het Ondernemerscafé kwam bovendien tot stand in samenwerking met Ondernemend Overijse (vroegere Raad Lokale Economie) die tijdens het evenement hun nieuwe naam en logo bekend maakten. Ook Patrimmonia Real Estate kreeg de kans om de nieuwe ontwikkelingen van KMO-zone RAMEIS toe te lichten. Na het officiële gedeelte kregen de 100 aanwezige ondernemers de kans om elkaar en het gemeentebestuur beter te leren kennen op een succesvolle netwerkborrel.

Heb jij ook vragen rond lokale economie en retail en/of wens je meer te weten over CityD-WESContacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33