De provincie West-Vlaanderen en OC West lanceerden in vijf West-Vlaamse gemeenten het innovatieve concept ‘proeftuinen detailhandel’. Elke proeftuin tackelt een specifieke uitdaging die in directe of indirecte relatie staat met de handel en wandel in de kern van deze gemeenten.
Op basis van de uitdaging tekent CityD-WES een traject op maat uit met één belangrijke focus: een concreet en hands-on actieplan. CityD-WES werd door de provincie geselecteerd als uitvoerende partner in de proeftuinen van Oostrozebeke, Hooglede en Westende-Bad.

In Oostrozebeke, een kern die zich gevormd heeft rond de recent vernieuwde doorgangsweg N357:

  • werd gewerkt rond bekendmaking van het lokale kwalitatieve aanbod
  • werd een volledig nieuw parkeermodel ontwikkeld met integratie van shop ’n go
  • werden winkelwandellussen geïntegreerd in het lopende RUP-traject
  • werden 15 quick wins gedetecteerd die zich hoofzakelijk aftekenen op het publiek domein, in de formele en informele samenwerking tussen handelaars en lokaal bestuur en in de logische beleving van een winkelkern langsheen een belangrijke verbindingsweg.

Tot slot leverden de co-creatieve sessies een prikkelende marketingcampagne (2022) op voor de handelaars.

Een digitale publieksbevraging helpt te ontdekken wat in het aanbod ontbreekt.

Wat in Hooglede startte als een leegstandsbestrijdingstraject groeide naar een meer strategische oefening over de inrichting van de kern en de potentiële realisatie van een volledig nieuwe projectontwikkeling die direct aansluiting zal maken met de kern. Hierdoor zal zowel het aantal als het type functies wijzigen en toekomstgericht potentieel een nieuw elan geven aan Hooglede-kern. Er gaat in de proeftuin bijzondere aandacht uit naar de leegloop van verschillende financiële instellingen die – zoals in veel steden en gemeenten – op belangrijke A-locaties gelegen zijn. Binnen de schoot van deze proeftuin worden momenteel een aantal scenario’s uitgewerkt die deze uitdaging proactief aanpakken.

In Westende-Bad tot slot organiseerden we een intensieve proeftuinweek. Tijdens deze week werden verschillende experten uitgenodigd om samen met handelaars, lokaal bestuur en andere stakeholders deel te nemen aan workshops rond verschillende thema’s. Bijzonder is dat de thema’s ook door de stakeholders zelf konden gekozen worden.
Met workshops rond digitalisering en customer journey kregen de ondernemers van Westende-Bad heel hands-on met concrete tips & tricks inzichten over hoe de onderneming zichzelf beter in de markt kan zetten. Wist je bijvoorbeeld dat je voor Facebook best maar twee à drie hashtags gebruikt, terwijl je voor Instagram 15 tot 30 Instagrams moet gebruiken om de meeste kansen te geven aan je social media posts?
Twee workshops rond de grote planningsinitiatieven die op til zijn in Westende-Bad werden georganiseerd voor het lokaal bestuur en de vastgoedsector. Op die manier kon het ruimtelijk instrumentarium verder vorm worden gegeven.
Ook de huidige en toekomstige positionering van Westende-Bad werd onder handen genomen en verfijnd in functie van zowel interne visie als uitstraling naar de buitenwereld toe.

CityD-WES nam de regisseursrol op voor de volledige proeftuin en moest gebruik maken van alle vijf expertisepijlers om een eindrapport en presentatie op te maken die door het lokaal bestuur als werkinstrument voor de toekomst zal gebruikt worden.

Provincie West-Vlaanderen en OC West nemen nu alle aanbevelingen uit de verschillende proeftuinen mee om een verdere ondersteuning van de deelnemende gemeenten te bekijken en om alle learnings en successen ook over te maken aan alle andere West-Vlaamse steden en gemeenten.
CityD-WES volgt alvast verder mee op, want naast de opmaak van concrete, realistische en haalbare plannen, zit ook uitvoering van acties en plannen vervat in ons aanbod.

Ook geïnteresseerd in oplossingen op maat voor jouw vraagstukken over lokale economie? Wens je meer te weten over CityD-WES? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33