In opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen begeleidt CityD-WES dit pilootproject waarbij we voornamelijk de testfase voorbereiden. Via businesscases onderzoeken we o.a. financiële en logistieke haalbaarheid, het sociale aspect,….

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de omschakeling naar een duurzame en circulaire economie als speerpunt opgenomen in haar beleid. In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie.

Belangrijk, zeker als je weet dat naar schatting 60% van de totale broeikasgasuitstoot in Vlaanderen afkomstig is van de manier waarop we met materialen omgaan.

Na een oproep vanuit de provincie werd de stad Gent geselecteerd voor een begeleidingstraject gericht op de ontwikkeling van pilootprojecten rond de omschakeling van wegwerp naar herbruikbare luiers in de kinderopvang in Gent.

CityD-WES voert met het merk DataD het begeleidingstraject uit en werkt daarbij voornamelijk aan de voorbereiding op de eigenlijke testfase. Verschillende business cases worden geïdentificeerd en onderzocht.

Enkele kinderdagverblijven werken nu al met wasbare luiers. In het traject werd dan ook een luik observatie opgenomen zodat we de business cases van binnenuit kunnen voeden.

Het begeleidingstraject bestaat uit drie fases. In een eerste fase gaan we analyseren en observeren zodat we de business cases definitief kunnen vastleggen. Een tweede fase is gericht op design thinking en co-creatie. We checken de business cases op financiële en logistieke haalbaarheid, schatten het sociale aspect in en anticiperen op mogelijke problemen. Het daaropvolgende stappenplan voor testing is de designfase. Die wordt afgesloten met de uitwerking van een communicatiestrategie en -plan zodat alle betrokken partijen correct en tijdig geïnformeerd worden en op die manier betrokken blijven. In de derde fase maken we het eindrapport op. We presenteren een synthese van het traject en geven op basis van de synthese duidelijke aanbevelingen.

Design thinking en co-creatie is erop gericht om samen te werken met alle betrokken partijen. Een stakeholdersanalyse bepaalt die betrokken partijen, die we via gerichte communicatie motiveren tot engagement. De kinderdagverblijven zelf (er zijn er 281 in stad Gent!) brengen we in kaart op vlak van luiergebruik en enkele van hen worden geselecteerd om de testfase te doorlopen.

Nog enkele ‘facts & figures’ ter afsluiting:

  • Gemiddeld draagt een kind gedurende zijn of haar eerste levensjaren 5.400 luiers voordat het zindelijk wordt.
  • Op die manier produceert ieder kind in zijn leven 788 kg afval aan luiers.
  • In 2017 werd er in de EU-28 landen 6,7 miljoen aan luierafval geproduceerd.
  • Naar schatting is 2,7% van alle huishoudelijk afval afkomstig van wegwerpluiers

CityD-WES is er dan ook van overtuigd dat we met dit project inzetten op een duurzamere toekomst.

Ook geïnteresseerd in economisch duurzame oplossingen? Wens je meer te weten over CityD-WES? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33