Het centrum van Zele heeft alles in zich om uit te groeien tot een bruisende en goed uitgeruste kern. CityD-WES begeleidt het participatietraject met ondernemers, handelaars en andere doelgroepen. Zo komen we tot een gedragen beleidsvisie voor kernversterking.

Het gemeentebestuur heeft van de versterking van het centrum van Zele een belangrijke prioriteit gemaakt. De kern van Zele heeft dan ook alles in zich om uit te groeien tot een gezellige, levendige hotspot waar het goed is om te vertoeven, te wonen, te werken en te winkelen. Een goed uitgeruste kern ook met alle noodzakelijke of wenselijke voorzieningen voor de Zelenaar en voor inwoners uit de buurt.

Een bruisende kern anno 2021 zet in op ontmoeting, op beleving en op comfort, voor de snelle boodschappen of voor een meer uitgebreid terrasje.

Een mobiliteitsplan dat deze doelstellingen in zich draagt, ligt klaar om uitgerold te worden. Uiteraard roept een dergelijk plan ook vragen op. De gemeente wil dit debat niet uit de weg gaan. Mobiliteit moet een middel zijn om te komen tot gewenste dynamiek en mag dus niet verworden tot een star gegeven. Vooral handelaars en ondernemers maken zich zorgen omdat bepaalde ingrepen van de klant enige gewenning vragen.

Om dit debat objectief en met enige afstand te kunnen voeren, ging het gemeentebestuur een samenwerking met CityD-WES aan. CityD-WES is gespecialiseerd in beleidsvisies voor kernversterking en in participatietrajecten met ondernemers, handelaars en andere doelgroepen. CityD-WES heeft in heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen, ook met de omvang van Zele al dergelijke trajecten doorlopen. Als specialist in centrummanagement is CityD-WES doordrongen van het belang aan draagvlak, aan een werkbaar evenwicht tussen hetgeen beleidsmatig wenselijk en commercieel noodzakelijk is.

De problematiek van eerder bescheiden kernen is niet uniek. Heel wat gemeenten worstelen met de dynamiek die vandaag met detailhandel en horeca gepaard gaat. Het aankoopgedrag van klanten is de afgelopen jaren sterk gewijzigd, e-commerce is vandaag niet meer weg te denken en corona heeft een aantal ontwikkelingen nog scherper gesteld. Toch blijkt ook uit onderzoek dat goed uitgeruste en compacte voorzieningenkernen perspectief hebben. Inwoners en klanten hebben het gemak van ‘nabijheid’ terug geproefd, willen niet meer altijd afhankelijk zijn van verdere afstanden en onzekere reistijden en zoeken vooral een mix op van voorzieningen zodat verplaatsingen zo efficiënt mogelijk kunnen gepland worden.

CityD-WES zal dus vooral met ondernemers, belangenorganisaties en de handelsvereniging 9240 gesprekken aanknopen om hun bekommernissen en suggesties op de best mogelijke manier te verzoenen met de intenties van de gemeente. Een handelskern bouwen we samen uit, met respect voor ieders verwachtingen en wensen. Het resultaat moet leiden tot meer samenwerking, meer gezamenlijke acties en promotie en een eerbaar compromis voor alle partijen.

Er kan contact opgenomen worden met Jan Boots, zaakvoerder van CityD-WES, die dit traject ook zal begeleiden, via jan.boots@cityd-wes.be of via +32/473 622 033.

Heb je vragen rond centrummanagement & citymarketing? Wens je meer te weten over CityD-WES? Contacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33