Na het project rond papier- en kartonafval dat in januari 2021 startte, werd CityD-WES door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) ook aangesteld om de data voor het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) te valideren en waar nodig te corrigeren. Met het merk DataD biedt CityD-WES de gevraagde expertise rond steekproefnames, datavalidatie en statistiek.

Elk bedrijf dient aan de Vlaamse overheid door te geven welke afvalstoffen ze hebben geproduceerd of uitgestoten in het voorbije jaar. Het IMJV 2021 bevat de gegevens van het productiejaar 2020. Op basis van die afvalgegevens kan de totale afvalstoffenproductie in Vlaanderen worden geschat. De gegevens worden door de OVAM en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gebruikt ter ondersteuning van het beleid en om lokale, Europese en internationale rapporteerverplichtingen na te komen.

Voor deze omvangrijke opdracht wordt het DataD-kernteam aangevuld met een ploeg van kwalitatieve datavalidatiemedewerkers die specifiek voor deze opdracht werden gerekruteerd. Deze medewerkers controleren en valideren in eerste lijn de meldingsformulieren. Het kernteam met datavalidatie-experten valideert de formulieren in tweede lijn, accepteert de voorgestelde correcties of stuurt deze bij. Een statisticus binnen het kernteam maakt de nodige steekproeftrekkingen van de meldingen die dienen gevalideerd worden.

Het doel van deze opdracht is meervoudig:

  • Het inhoudelijk en technisch inwerken in de opdracht en specifiek de verplichte milieurapportage van het IMJV via een opleiding door de OVAM;
  • het opbouwen van een  steekproef van meldingsdossiers van bedrijfsafvalstoffen en grondstoffen die dienen gevalideerd te worden;
  • het verbeteren en valideren van de dossiers uit de steekproef enerzijds en uit de systematische dossiers en afvalverwerkers anderzijds;
  • het verwerken van de gevalideerde gegevens tot bruikbare afvalstatistieken;
  • het analyseren van de gevalideerde gegevens en afvalstatistieken met het oog op het verhogen van de kwaliteit en de bruikbaarheid van de gegevens.

De validatie gebeurt voor meer dan 100.000 afvalmeldingen. Volgende zaken worden nagekeken:

  • hoeveelheid: is de hoeveelheid redelijk en ligt de hoeveelheid in lijn met vorige aangiftes?
  • afvalcode en afvalomschrijving
  • verwerker: is deze erkend voor de afvalstof en verwerkingswijze?
  • verwerkingswijze: is deze correct voor de desbetreffende afvalstof?

DataD, dynamic research and strategy zet in op datacollectie, onderzoek en strategieontwikkeling voor bedrijven en maatschappelijke organisaties in hun zoektocht naar marktinzicht, herpositionering, marktkansen of optimalisatie van bedrijfsprocessen. DataD voert onderzoeken in diverse sectoren waar de klemtoon steeds ligt op verzamelen, valideren, verwerken en interpreteren van data.

DataD organiseert zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit en beheerst alle hedendaagse onderzoekstechnieken zoals face to face, telefonisch, focusgroepen, schriftelijk en online. We gaan verder dan data en leveren helder inzicht in de behoeften en het gedrag van consumenten of klanten/actoren in uw markt en vertalen dit in actiegerichte aanbevelingen. Wij analyseren Big Data met het oog op het ontdekken van patronen, correlaties, markttrends, klantvoorkeuren en andere nuttige informatie. DataD heeft ervaring in verschillende sectoren en verschillende domeinen van onderzoek zoals branding, prijszetting, positionering, employer branding, klantentevredenheid, imago, overname-onderzoek, concurrentieonderzoek, impactanalyse, vraag- en aanbodanalyse, potentieelonderzoek, procesanalyse, productieprocessen.

DataD verzamelt en integreert market data, business data en big data op vraag tot een volledig en accuraat beeld van de prestaties in een bepaalde markt of omgeving. Zo kan je met kennis van zaken doeltreffende besluiten trekken en beslissingen nemen.

Heb jij ook vragen rond dataverwerking en marktonderzoek? Wens je meer te weten over DataD? Contacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33