De bedrijventerreinen in Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder zijn toe aan opwaardering. Hoe die in de toekomst verbeterd kunnen worden binnen een duurzame economische context, wordt bekeken in een studie rond gebiedsregie bedrijventerreinen met CityD-WES als partner voor de opvolging en uitvoering.

De gemeente Houthalen Helchteren is de thuisbasis van heel wat bedrijven, hoofdzakelijk gevestigd binnen de bedrijfsterreinen Centrum-Zuid en Europark, ontwikkeld in de jaren ’80. Vernieuwing en opwaardering van deze bedrijvenzones zijn gewenst.

Vanuit gesprekken met de bedrijven in 2019 in het kader van het complex project NZL, heeft de gemeente Houthalen-Helchteren, samen met de Vlaams minister van economie, beslist een traject rond gebiedsregie op te starten met de bedoeling tot concrete acties te komen voor de verdere ontwikkeling van Centrum-Zuid, Europark en ondernemerspark De Schacht in Heusden-Zolder. Vervolgens startte de gemeenten Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder samen met hun partners VLAIO, het Departement Omgeving en De Werkvennootschap met een studie voor de drie regionale bedrijvenzones Centrum-Zuid, Europark en De Schacht.

In deze gezamenlijke studie wordt bekeken hoe de zones in de toekomst verbeterd kunnen worden binnen een duurzame economische context en afgestemd op elkaar. Het is de bedoeling dat deze bedrijvenzones verder zullen evolueren naar een hedendaags bedrijventerrein, waar diverse bedrijfsactiviteiten terecht kunnen en waarin verder kan geïnvesteerd worden. Onderzoeksthema’s zoals een verbeterde multimodale ontsluiting, creëren van ruimte door meervoudig ruimtegebruik, betere fiets- en voetgangersverbindingen, parking, kwalitatieve publieke ruimten met ruimte voor water en groen, inzetten van hernieuwbare energie,… komen daarbij aan bod.

Het onderzoek kadert in een totaalonderzoek naar duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor de de omgeving van het Noord-Zuidtraject in Limburg (NZL), onderdeel van het complex project NZL. De toekomstige positionering en rol van deze bedrijventerreinen worden mee bepaald door het definitief traject dat voor de regionale wagen- en hoogwaardig openbaar vervoersverbinding (HOV) wordt gekozen. De bereikbaarheid en ontsluiting van deze terreinen voor pendelaars, bezoekers en distributeurs hebben een grote impact op het lokaal en regionaal verkeer maar bepalen vooral hoe deze tewerkstellingspolen door de twee betrokken gemeenten Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder op de best mogelijke manier kunnen gefaciliteerd en uitgerust worden zodat deze hun maatschappelijke en economische rol duurzaam en consistent in een ruimer regionaal verband kunnen uitspelen.

Voor dit project wordt samengewerkt met lokale ondernemers. CityD-WES begeleidt de werksessies waarin ondernemers, gemeentebestuur, het departement Omgeving, het Agentschap Innoveren en ondernemen (VLAIO) en De Werkvennootschap samen het project vorm geven. We gaan heel gericht met volgende thema’s aan de slag:

  • water en groen
  • concept “breed bedrijventerrein”
  • samenwerking tussen bedrijven en vastgoed
  • ruimtelijke rendement

Daarnaast gaan we ook dieper in op andere initiatieven die lopen in de ruime regio en relevant zijn voor de bedrijvenzones.

Ook geïnteresseerd in vastgoed & gebiedsontwikkeling? Wens je meer te weten over CityD-WES? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33