Het Netwerk Lokaal Sportbeleid (kortweg NLS) organiseerde op 14 februari een interactieve opleidingsdag rond de opmaak van een businessplan voor bovenlokale projecten. Vanuit DataD helpen we in dit geval publieke actoren (steden en gemeenten) en private initiatiefnemers (PPS, sportclubs, federaties en bedrijven) om een dossier voor subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur voor te bereiden. Lees verder hoe we dit doen.

Het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur biedt een permanent kader voor het indienen van dossiers voor subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur.

Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1.350.000 euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en renovaties. Bij elke oproep is er minstens vijf miljoen euro beschikbaar. Het subsidiedossier vereist de opmaak van een business- en exploitatieplan.

Gezien de volgende deadline voor indiening 31 maart 2023 is, organiseerde Netwerk Lokaal Sportbeleid (NLS) op vraag van Sport Vlaanderen opnieuw een interactieve workshop rond het businessplan. NLS doet een beroep op DataD om de deelnemers aan te leren hoe ze een businessplan voor een bovenlokaal project kunnen opmaken. De deelnemers zijn zowel publieke actoren (steden en gemeenten) als private initiatiefnemers (PPS, sportclubs, federaties en bedrijven).

Tijdens de opleidingsdag loodst Pascal Steeland, onderzoeker en partner bij CityD-WES, de aanwezigen door de verschillende aspecten van het businessmodel. Waartoe dient een business model? Hoe pas je het Business Model Canvas toe op jouw project? Welke zijn de onderdelen van een financieel plan en exploitatieplan? Hoe maak je een risicoanalyse? Daarnaast worden project-eigen elementen besproken zoals welke kosten en investeringen worden opgenomen en welke worden uitgesloten. Mogelijke kosten en opbrengsten worden in kaart gebracht waarbij ook de tariefzetting en de term prijselasticiteit aan bod komen. Zodat de aanvraag makkelijker kan worden ingediend, wordt de template in de subsidiemodule van Sport Vlaanderen doorlopen.

Vorig jaar kregen 38 projecten van bovenlokale sportinfrastructuur een subsidie toegekend.

Ook nood aan hulp bij de opmaak van jouw businessplan of risicoanalyse? Wens je een haalbaarheidsstudie uit te voeren om het potentieel van jouw onderneming te kennen? Of wil je gewoon meer weten over onze pijler marktstrategie & marktonderzoekContacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33