De stad Brussel beschikt als hoofdstad van België en vooral als metropool over een gigantisch aanbod op vlak van handel. De stad gaf CityD-WES de opdracht om het detailhandelsbeleid te versterken door Brussel te voorzien van commerciële actieplannen per wijk en een webobservatorium voor de handel. Een opdracht die nu voor het tweede jaar op rij succesvol werd afgerond. In 2022 werken we aan het laatste luik, waarna alle 25 wijken zullen zijn geanalyseerd.

CityD-WES werkt voor de stad Brussel commerciële actieplannen per wijk uit (commercieel ontwikkelingsschema) en een instrument om de commerciële mix op haar grondgebied te monitoren (webobservatorium voor de handel).

De stad Brussel heeft een zeer uitgebreide waaier aan voorzieningen, van wijk- en buurtondersteunend tot internationaal belang. Het is op vlak van handel het kloppend hart van België. Detailhandel is een heel dynamische en grillige sector, een constant samenspel van een spanningsveld tussen vraag en aanbod, onderhevig aan maatschappelijke, technologische en socio-economische en socio-demografische trends. Stedelijk beleid focust eerder op de lange termijn en heeft daardoor de aard eerder rigide of star te zijn.

Daarom dat het zo belangrijk is dat de stad Brussel bij het uitstippelen van haar detailhandelsbeleid rekening houdt met variabelen en deze ook wenst te monitoren in de tijd. Zo kan zij toch een kader uitwerken dat voldoende duidelijk en richtinggevend is voor de actoren, maar ook ruimte laat voor de dynamiek van de markt.

Deze opdracht heeft een duur van drie jaar, uitvoeringstermijn 2020-2022, waarin de stad Brussel 25 wijken heeft geselecteerd die worden geanalyseerd volgens het volgende stramien:

  • 2020: autovrije zone en lanen van het stadscentrum, Europese wijk, wijk De Wand en wijk Vekemans;
  • 2021: laterale uitbreidingen en Noord-Zuid binnen de Vijfhoek (Nieuwstraat, A. Dansaertstraat, Lakenstraat, Vismet, Vlaanderenstraat, Îlot Sacré, UNESCO-zone, Zavel, Sint-Jacobs, Lemonnierlaan, Stalingrad, A. Maxlaan, Jacqmainlaan, Naamsestraat, Waterloosesteenweg), Bockstael wijk, Koninginwijk, Thurn en Taxis en Maria-Christinastraat;

In 2022 komen de wijken Louizalaan, Houba-de Strooperlaan, Neo, Haren en de Vrijheidswijk aan bod.

De opgeleverde rapporten bevatten conclusies uit verschillende gesprekken met institutionele partijen en de vastgoedsector aangaande de opportuniteiten voor stad Brussel. Daarnaast bekijken we de Brusselse beleidscontext en doen we aanbevelingen voor Brussel in het algemeen, over de verschillende handelskernen heen. We hebben ook oog voor communicatie en werken de basis voor het communicatieplan uit.

In de detailrapporten per handelskern nemen we specifieke acties op die de positionering en het DNA van de diverse handelskernen mee onderstrepen.

Met het webobservatorium voor de handel geven we de stad Brussel een instrument in handen om de commerciële mix op haar grondgebied te monitoren. We werken hiervoor samen met het Nederlandse Viewpoint. De stad Brussel ziet via het webobservatorium in een oogopslag welke soort handel in welke wijk aanwezig is, welke branches eventueel ontbreken en hoe het met de leegstand is gesteld.

Ook geïnteresseerd in de versterking van het detailhandelsbeleid in jouw stad of gemeente? Ben je als ondernemer op zoek naar een partner die potentieelonderzoek uitvoert en de kleinhandelsvergunning in orde brengt? Wens je meer te weten over onze pijler lokale economie & retail? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33