De kleinhandelsvergunning, vroeger gekend onder de naam socio-economische vergunning, valt onder Vlaamse bevoegdheid sinds het in werking treden van het vergunningenluik van het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid. Voor (nieuwbouw)projecten met permanente kleinhandelsactiviteiten vanaf 400m² netto handelsoppervlakte maakt deze vergunning sinds augustus 2018 deel uit van de omgevingsvergunning. De kleinhandelsvergunning is dus samen met de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning onderdeel van de omgevingsvergunning en dient bij nieuwbouw ook ingediend te worden via het omgevingsloket.

‘Lean & mean’ en beperkt tot het strikt noodzakelijke voor het luik kleinhandelsactiviteiten maken wij het dossier op vanaf €2.500 conform alle wettelijke bepalingen. 

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33