Is er potentieel voor mijn nieuwe vestiging? Dien ik mijn zaak te herlocaliseren? Vragen die het team van DataD ter harte neemt en via marktpotentieelonderzoek de antwoorden op formuleert. De afgelopen maand werd het bezoekerspotentieel ingeschat voor een bedrijf actief in de vrijetijdseconomie. Lees verder om te weten hoe we dat aanpakten.

Marktpotentieelonderzoek betreft het in kaart brengen van potentiële markten door middel van het peilen van de behoefte naar concrete producten/diensten. DataD gebruikt deze techniek om het potentieel in te schatten van een hele resem aan producten en diensten. Zo hebben we afgelopen maand in opdracht van een groot bedrijf actief in de vrijetijdseconomie het bezoekerspotentieel ingeschat voor een fitnesscentrum en binnenspeeltuin op een centrale locatie in België. Dit onderzoek biedt helder inzicht in het aantal mogelijke bezoekers en de mogelijke omzet voor de binnenspeeltuin. De omzet wordt in dit geval gegenereerd door cafetariaverbruik en omzet van inkomgelden van kinderen. Ook de omzet uit het aantal leden die een fitnessabonnement zullen afsluiten, werd ingeschat.

Het berekenen van het omzetpotentieel gebeurt aan de hand van een geavanceerde methodiek die DataD heeft ontwikkeld en zijn succes heeft bewezen. In diverse berekeningsmodellen houden we rekening met het aantal bewoners (of kinderen in geval van een binnenspeeltuin) per statistische sector, inkomensniveau, afstand tot de nieuwe vestiging en het concurrentieel aanbod. Daarnaast kunnen we – naargelang de sector waarin de opdrachtgever actief is – ook nog met andere specificaties rekening houden.

Deze beproefde methodiek is toepasbaar op uiteenlopende categorieën van producten en diensten zoals supermarkten, sportinfrastructuur, winkels, dienstverlening,… Voor investeringsprojecten (vb. investering in een bijkomende productielijn) hebben we ook een geëigende methodiek die we kunnen toepassen om een beeld te vormen van het omzetpotentieel.

Het openen van een nieuwe vestiging brengt belangrijke investeringen met zich mee. Het is dan ook belangrijk om een goed beeld te krijgen van het omzetpotentieel vooraleer over te gaan tot investeringen. Door middel van een potentieelonderzoek beperk je de onzekerheid van jouw project.

Naast potentieelonderzoek verricht DataD ook complete doorlichtingen van winkel- of vestigingsnetwerken. Hierbij brengen we white spots in kaart en kijken we waar het openen van een nieuwe vestiging nog potentieel heeft. Ook herlocalisatievraagstukken krijgen binnen DadaD een onderbouwd antwoord.

Ook geïnteresseerd in data voor jouw project, onderneming of organisatie? Wil je meer informatie over marktonderzoek, haalbaarheidsanalyses en/of marktstrategie? Wens je meer te weten over DataD of CityD-WES? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33