Het marktsegment ‘kantoren’ maakt een belangrijk onderdeel uit van het werken in de regio en de stad Kortrijk, maar het is ook een markt die in continue verandering is. Daarom stelden de stad en de Intercommunale Leiedal studiebureau CityD-WES en JLL (Jones Lang Lasalle) aan voor de opmaak van een kantorenstudie.

Het doel? Cijfers verzamelen, tendensen noteren en zicht krijgen op de kantorenmarkt om nu en in de toekomst onderbouwde beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

Uit de studie blijkt dat de vraag naar kantoorruimte in Kortrijk en regio de komende jaren zal toenemen en er een potentieel is van 100.000 m² aan bijkomende kantoorruimte op enkele strategische locaties over een periode van 10 jaar.

Download hier de brochure over de kantorenstudie

Locatie is alles

Vooral locaties die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer zullen in de toekomst ondernemingen blijven aantrekken. Maar ook de vraag naar parkeerplaatsen voor bedrijfsvoertuigen, gecombineerd met een ligging nabij een grote verkeersas of met een goede fietsontsluiting ligt hoog. Kantoren clusteren vergemakkelijkt de samenwerking.

Naast locatie zijn duurzaamheid, digitalisering en flexibiliteit belangrijk. Corona zorgde voor andere beslissingen op korte termijn, maar op lange termijn blijft het kantoor een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfscultuur. Dit zal zich vertalen in het kantoor als plaats voor samenwerking en ontmoeting.

Belangrijkste kantorenmarkt van de regio

Kortrijk heeft vandaag zo’n 138.000 m² oppervlakte aan kantoorruimte. Daarmee is de stad veruit de belangrijkste kantorenmarkt van de regio. Het arrondissement Kortrijk telt 175.000 m² kantoorruimte en is daarmee te vergelijken met het arrondissement Hasselt. 79% van de kantoorruimte in het arrondissement bevindt zich in Kortrijk. Waregem volgt op de tweede plaats met een kleine 25.000 m² kantooroppervlakte, goed voor 14%.

Weinig leegstand

De leegstand binnen het Kortrijkse kantorenpatrimonium bedraagt vandaag 8,5% ofwel 11.726 m². Een leegstand van minder dan 4 procent betekent eigenlijk dat er geen goede kantoorruimte beschikbaar is en dat de vraag groter is dan het aanbod. De leegstand in Kortrijk is volgens de studie het gevolg van een versnipperd aanbod verspreid over de stad Kortrijk, waarbij veel van de leegstand (één derde) verouderd is en niet kan inspelen op de moderne behoeftes of een te laag parkeeraanbod voorziet. Nog een derde van de leegstand situeert zich in recent opgeleverde kantoren. Reconversie en clusteren van de kantoren zijn belangrijk.

Uit de studie komen vier clusterlocaties naar boven voor de ontwikkeling van nieuwe kantoren: de binnenstad, de stationsomgeving, de Noord-Zuid-as en Hoog-Kortrijk. Elke locatie heeft haar eigen specifieke kwaliteiten.

Concurrentie en regionale samenwerking

Vooral Gent, Roeselare en de snelwegontwikkelingen van Waregem en Oostkamp vormen de concurrenten van Kortrijk op de kantorenmarkt. Brugge kan worden gezien als een indirecte concurrent. Moeskroen en Rijsel hebben geen invloed op de kantorenmarkt van Kortrijk.

Heb jij ook vragen rond vastgoed & gebiedsontwikkeling? Wens je meer te weten over CityD-WES? Contacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33