Iedereen kent het wel, dat deuntje op de radio dat je blijft achtervolgen. Deze vaak vervelende melodieën zijn een perfect voorbeeld ter illustratie van het belang van branding. Branding gaat verder dan je naam, logo, kleurgebruik of tone of voice.  Branding is een geheugensteuntje en prikkelt de hersenen om (hopelijk positieve) associaties te maken met je merk. Sterke merken scheppen een positief emotionele band met de klant. Sterke merken hebben trouwere klanten die ook bereid zijn meer te betalen en als ambassadeur te werken voor je merk. Vandaar het belang om als bedrijf of organisatie je merkbekendheid te vergroten in samenspraak met een goed imago.

Branding, of het opbouwen van merkbekendheid, verwijst naar de bewuste acties die je onderneemt om de perceptie van mensen van je product of dienst te beïnvloeden. DataD kan je helpen om jouw merkbekendheid te meten.

Maar de opbouw van merkbekendheid vraagt tijd en middelen. Consistentie is hierbij belangrijk. Daarom is het belangrijk als organisatie of onderneming om de sterkte van jouw merk op regelmatige tijdstippen te meten. Hoe goed kent de doelgroep mijn merk? Welke associaties (positief of negatief) maakt men met mijn merk? Wat is mijn merkimago?

DataD, deel van CityD-WES groep, kan u bijstaan in het meten van uw merkbekendheid en merkimago. Hiertoe gebruiken we adequate onderzoekstechnieken. Door uw merkbekendheid op regelmatige tijdstippen (vb. jaarlijks) te monitoren heeft u zicht op de effectiviteit van uw campagnes. Maar ook bij de overname van een bedrijf wilt u  ook helder zicht in de bekendheid en associaties die met het merk of merken gemaakt worden.

Zo heeft DataD onlangs een onderzoek verricht naar de bekendheid van de organisaties DeMens.nu en HuizenvandeMens.  Ook verbonden organisaties zoals het Vermeylenfonds, Humanistisch Verbond, … werden onderzocht. De vrijzinnig humanistische gemeenschap West-Vlaanderen (deMens.nu – vrijzinnig West-Vlaanderen) wenst in de toekomst haar bekendheid te vergroten. Binnen dit kader heeft DataD dus een nulmeting uitgevoerd bij een representatieve steekproef West-Vlamingen om inzicht te verschaffen in de naambekendheid en het imago van de vereniging. Er komt in de toekomst een herhaalmeting om de evolutie in merkbekendheid en imago op te volgen.

Wenst u zicht te krijgen op uw imago en merkbekendheid, neem dan vrijblijvend contact op met pascal.steeland@cityd-wes.be

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33