Nadat Toerisme Vlaanderen eigenaar werd van het Kasteel van Poeke in Aalter, diende een plan van aanpak voor de herbestemming te worden uitgewerkt. CityD-WES kreeg de opdracht om verschillende pistes te onderzoeken naar haalbaarheid, wenselijkheid en andere factoren. Ondertussen zijn de plannen bekend gemaakt.

In september 2021 nam Toerisme Vlaanderen de prachtige erfgoedsite over van de gemeente Aalter.

Sindsdien wordt gewerkt aan de uitbouw en heropleving van deze site, in de filosofie van Reizen naar Morgen.

Om richting te geven aan de herbestemming van het kasteel en bijbehorend domein kreeg CityD-WES de opdracht om te onderzoeken welke pistes bij het domein passen en of die financieel en praktisch haalbaar zijn.

We werkten verder op de informatie die door Toerisme Vlaanderen bij de omwonenden en stakeholders werd verzameld via een participatief traject. Vooral de combinatie tussen het kasteel zelf en het groene domein errond diende te worden gemaakt. Economische functies gaan hand in hand met cultuur, waarbij het thema upstairs-downstairs een belangrijke plaats heeft.

Het Kasteel van Poeke wordt een ‘hof van plaisance’ waar genieten centraal staat.

Toekomst kasteel van Poeke bekendgemaakt | Toerisme Vlaanderen

De nieuwe toekomst als landgoed waar je tot rust komt en kan genieten van schoonheid, boeiende erfgoedbelevingen en goed gezelschap, spreekt een breed publiek aan. Ook historisch was het domein een uitgestrekt buitenverblijf voor adellijke families of gegoede burgers. Op het landgoed en in het kasteel zullen de bezoekers de historische scheiding kunnen ervaren tussen de leefwerelden van de adellijke familie en het dienstpersoneel (of ‘upstairs-downstairs’). En net als vroeger wordt het landgoed ook in de toekomst multifunctioneel, zelfvoorzienend en zelfbedruipend.

In de zone van het koetshuis komt een familievriendelijke brasserie met een groot en zonnig terras. Er komen ook een onthaal- en servicepunt voor wandelaars en fietsers en ruimtes voor workshops. De moestuin en de boomgaard worden een interessante en leerzame plek voor de bezoekers omdat je er ook historische of exclusieve groenten en fruitsoorten zal vinden. 

In het kasteel zelf komt een familievriendelijk en interactief ‘upstairs-downstairs’ belevingsparcours dat inzoomt op die gescheiden werelden en de bezoekers ook kennis laat maken met de geschiedenis van het landgoed. In lijn met het verhaal biedt het kasteel bovendien plaats aan een gastronomisch restaurant dat nauw verbonden zal zijn met de moestuin. Daarnaast wordt plaats voorzien voor een tentoonstellingsruimte voor tijdelijke expo’s en een seminariezaal voor lezingen en vergaderingen.

Op het kasteeldomein tenslotte komt er veel ruimte voor natuurbeleving, een speelbos, picknickplekken, outdoor workshops en kleinschalige events, een hondenlosloopzone en een voedselbos. De noordwestelijke kant van het domein blijft een rustige zone voor de natuurliefhebber.

Ondertussen zijn de renovatiewerken op het domein gestart. Nu de toekomstige richting bekend is, start een nieuwe fase in de herbestemming van het kasteeldomein. De komende maanden wil Toerisme Vlaanderen contacten leggen met geïnteresseerde partners voor de concrete uitwerking en invulling.

Ook geïnteresseerd in herbestemming? Wil je meer weten over onze pijler Toerisme & Leisure en de ondersteuning die we je met ons merk CityD kunnen bieden? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33