Het gemeentebestuur van Zaventem wenst de centra van Sterrebeek en Nossegem verder uit te bouwen tot dynamische kernen met een sterk handelsapparaat. Dit draagt rechtstreeks bij tot de realisatie van de doelstelling om van Zaventem een ondernemersvriendelijke gemeente te maken.

CityD-WES is aangesteld om het projectplan voor die handelskernversterking uit te voeren. Na een locatieverkenning en analysefase, loopt nu het veldwerk. De resultaten van de passantenbevraging, gesprekken met stakeholders en handelaars zullen richtinggevend zijn voor de opbouw van de interactieve workshops die in het voorjaar 2021 zijn gepland. Dit veldwerk creëert draagvlak door het betrekken van alle nodige actoren, is de basis voor de visie én levert de bouwstenen voor het ontwerp van het actieplan. Met acties op korte, middellange en lange termijn, gekoppeld aan de uitgangspunten van het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid en gekoppeld aan uitgangspunten van de visie, krijgt Zaventem een onmiddellijk inzetbaar document aangereikt. Communicatie, promotie, acquisitie en financiering zijn enkele van de facetten die CityD-WES in het actieplan uitlicht.

Wens je meer te weten over lokale economieContacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33