De bedrijventerreinen van Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder spelen een prominente rol binnen de Noord-Zuid verbinding in Limburg. CityD-WES zal samen met andere stakeholders leefbare en toegankelijke bedrijventerreinen ontwikkelen met de lokale bedrijven.

In relatie tot de veelbesproken en belangrijke Noord-Zuid verbinding in Limburg die dwars door Houthalen-Helchteren loopt, hebben drie bedrijvenzones een prominente rol te spelen. Het gaat over de bedrijventerreinen Centrum-Zuid, Europark en De Schacht (Heusden-Zolder). Met het project rond deze gebiedsregie is het de bedoeling om leefbare en toegankelijke bedrijventerreinen te ontwikkelen met de lokale bedrijven.

CityD-WES voert deze opdracht uit voor VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en de gemeenten Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder. Ook provincie Limburg sluit aan in de stuurgroep en Universiteit Hasselt heeft hieraan meegewerkt. We werken nauw samen met De Werkvennootschap, departement omgeving, Creosum en Studio Noord-Zuid Limburg.

De studie loopt in meerdere fases waarbij we in fase 1 tot het ruimtelijk-economisch toekomstbeeld voor de drie bedrijventerreinen komen. We zoeken enerzijds naar de meest optimale wijze waarop bestaande en toekomstige bedrijven zich zowel ruimtelijk als economisch best positioneren. In een tweede fase worden concrete acties op het terrein tot uitvoering gebracht om zo tot levend(ig)e en duurzame bedrijventerreinen te kunnen transformeren.

Elk van de drie terreinen heeft een eigen identiteit met specifieke noden. Zo zal er voor het meest recente terrein De Schacht in Heusden-Zolder verder ingezet worden op MICE-economie en op meer samenwerking tussen de bedrijven op het terrein.

Centrum-Zuid en Europark kunnen economisch gezien als één geheel worden aanschouwd. Hier wordt verder gebouwd op het Cleantech-verhaal en er wordt ingezet op de reeds talrijk aanwezige afvalverwerkende bedrijven en bouw-gerelateerde ondernemingen. Uiteraard blijft er ook ruimte voor andere economische sectoren. Zo komt er desgevallend een zone voor grootschalige recreatie in relatie tot de nabijgelegen recreatiedomeinen Hengelhoef, Kelchterhoef en Molenheide. Deze oefening is momenteel nog lopende.

Er werden in samenspraak met diverse actoren innovatiezones bepaald waarop de eerste concrete acties uit fase twee in de transformatie naar een samenwerkend duurzaam bedrijventerrein kunnen worden uitgerold. Deze acties fungeren als een katalysator voor het hele gebied. Door de gunstige ontsluiting richting Eindhoven, maar ook de E313 en E314, zijn deze ruime bedrijventerreinen een economische spil voor de hele regio.

Heb jij ook vragen rond vastgoed & gebiedsontwikkeling? Wens je meer te weten over CityD-WES? Contacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33