Kirsten Blanckaert en Ellen De Witte lichten in het magazine Bedrijvig Limburg (Voka) toe hoe ze bestaande bedrijventerreinen omvormen tot toekomstgerichte economische zones in volle transitie.

Om duurzame bedrijventerreinen te creëren, is een solide ruimtelijk economische studie nodig met bijbehorend actieplan. Voor de veelal verouderde Belgische bedrijventerreinen gaat CityD-WES dan ook hands-on aan de slag. Ellen De Witte: “We dienen dringend theorie en praktijk met elkaar te verzoenen.”

De twee dynamische dames gaan resoluut voor een pragmatische aanpak. Daardoor brengen ze twee verschillende talen en snelheden samen: daar waar de overheid focust op generieke en vaak langetermijndoelstellingen, heeft een bedrijf net specifieke en eerder kortetermijnvraagstukken. “We spreken de taal van zowel de ondernemer als beleidsmakers, en trachten daarbij steeds te bemiddelen. Dé sleutel tot transitie is namelijk vertrekken van bottum-up ondernemerschap en interdisciplinair onderzoek.” aldus Kirsten Blanckaert. “Dit levert een visie en een beleid op die lokaal gedragen zijn, en dus makkelijker te vertalen naar concrete praktijkacties.”

CityD-WES treedt bij deze opdrachten op als gebiedsregisseur en staat mee in voor een goed uitgewerkte visie met daarnaast een evenwicht tussen quick wins en langetermijnprojecten.

Met een focus op ruimtelijke economie is er zowel aandacht voor lokale als regionale economie. Op vlak van lokale economie zijn we met het merk CityD actief bezig met detailhandelsvisies, leegstandsbeleid en citymarketing. Regionale economie situeert zich binnen de grotere economische zones waarvoor een ruimere visie nodig is. Verder bieden we ondersteuning bij de herlokalisatie van bedrijven, bij doorrekeningen voor projectontwikkelaars en voeren we algemene datastudies uit.

Lees het volledige artikel uit Voka Bedrijvig Limburg editie maart 2023 via de link hieronder (p. 6):

Ook geïnteresseerd in (her)structurering van bedrijventerreinen? Wens je meer te weten over onze pijler Vastgoed & Gebiedsontwikkeling? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33