Kernversterking staat hoog op de agenda van de Vlaamse overheid, die in diverse ondersteuningsmaatregelen voorziet. Eén ervan is De Vitrine, een digitaal platform dat vernieuwende en innovatieve concepten rond kernversterking zal verzamelen op één centrale plaats. Samen met Wisely en I-Line PR & Communications zal CityD-WES tot 2024 instaan voor de architectuur en communicatie van het platform en voor het verzamelen en verwerken van de inspirerende voorbeelden.

Dat kernversterking hoog op de agenda staat van de Vlaamse overheid en de lokale besturen is een open deur intrappen. Zo werd recent een profploeg aangesteld om steden en gemeenten te begeleiden en wordt in 2023 ook voorzien in collectieve begeleidingstrajecten rond verschillende prominente thema’s. Een belangrijke schakel in deze reeks aan ondersteuningsmaatregelen van de Vlaamse overheid is De Vitrine. Een digitaal platform dat vernieuwende en innovatieve concepten zal verzamelen op één centrale plaats.

CityD-WES werd samen met partners Wisely en I-Line PR & Communications geselecteerd om tussen 2022 en 2024 uitvoering te geven aan deze opdracht. De projectpartners staan in voor de architectuur van het platform, voor het verzamelen en verwerken van de inspirerende voorbeelden en voor de communicatie van het platform. Projectleider Mathias Declerck hamert al verschillende jaren op het belang van inspireren. “In de uitvoering van onze opdrachten botsen we vaak op kopieergedrag. Er wordt een leuk initiatief gespot in een nabij gelegen gemeente en dat wordt dan zomaar overgenomen, zonder afstemming op de eigen situatie. Steden en gemeenten hebben ook vaak te weinig tijd om geschikte voorbeelden, werkwijzen en vernieuwende ingrepen te gaan zoeken. Met De Vitrine worden deze voorbeelden, met focus op innovatieve aanpak, gecentraliseerd aangeboden en toegelicht. Een uitstekend initiatief dus”.

De Vitrine richt zich in de eerste plaats tot lokale besturen. Het doel is om die te inspireren met voorbeelden en concepten uit binnen- en buitenland. Maar ook andere doelgroepen zoals (potentiële) ondernemers, investeerders, ontwikkelaars, etc. zullen aangesproken worden door de inhoud van het platform. Alle inhoud is gericht op de bedrijvige kern in al zijn facetten.

Van beleid & visie, mobiliteit en ruimtelijke ordening naar duurzaamheid, samenwerking, beleving & aantrekking. Ook trends & ontwikkelingen en data behoren tot de scope van de opdracht.

De artikels op De Vitrine worden educatief opgebouwd en zullen naast de weergave van de vernieuwende concepten ook inzoomen op learnings, tips & tricks, do’s & don’ts. Op die manier kan zowel de kleinste gemeente als de grootste stad geïnspireerd geraken én kunnen ze op maat van hun eigen situatie aan de slag om hun bedrijvige kern verder uit te bouwen.

De artikels zijn steeds vergezeld van foto- en/of videomateriaal om de aantrekkelijkheid te vergroten en de informatiewaarde te verbeteren.

De lancering van De Vitrine, dat onderdeel zal uitmaken van de VLAIO-website, wordt verwacht begin 2023. Er worden verschillende filter- en personalisatiemogelijkheden voorzien. Alle inhoud is vrij en gratis toegankelijk en zal heel gemakkelijk kunnen worden gedeeld.

Kernversterking is één van de hoofdactiviteiten van CityD-WES. Dagelijks ondersteunen onze experten steden en gemeenten in Vlaanderen en daarbuiten met inzichten, strategisch advies, maar ook met operationele uitvoering en hands-on projectwerk.

Ook geïnteresseerd in kernversterking en de inspiratie die we hiervoor kunnen leveren? Wens je meer te weten over onze pijler Lokale economie & Retail? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33