Ongeveer twee jaar hebben diverse expertenbureaus zich samen met het lokaal bestuur en verschillende stakeholders gebogen over de toekomst van Oostkamp. Het resultaat is een flink masterplan voor het centrum van deze florerende gemeente. De uitdagingen en opportuniteiten voor het centrum Oostkamp, nu en in de toekomst, bundelen zich rond vier clusters:

  1. Publieke ruimte: structuur van de groene dreven herstellen, groene centrumpleinen inrichten, aanpak van de Kortrijksestraat-Brugsestraat.
  2. Bebouwde ruimte: slim omgaan met appartementen, waardevolle gevels koesteren, zorgen voor kwalitatieve bouwprojecten.
  3. Duurzame mobiliteit: slim parkeren voor iedereen (van Shop&Go-plaatsen tot langparkeren), minder doorgaand verkeer op de Kortrijksestraat/Brugsestraat, autoluw centrum en meer ruimte voor veilig fietsen en wandelen.
  4. Handelsactiviteit: gevarieerd en kwaliteitsvol winkelaanbod behouden en stimuleren, compact en gezellig kernhandelsgebied inrichten, aantrekkelijk centrum voor de regio met blijvende aandacht voor bereikbaarheid.

CityD-WES zat mee aan de schrijftafel met een uitgesproken focus op de handelsactiviteit in Oostkamp.
Centraal stonden het afbakenen van het kern(winkel)gebied van Oostkamp, het uitzetten van de randvoorwaarden voor een dynamische handelskern, het omarmen van de input van verschillende stakeholders die het kloppend hart van de gemeente vormen en het inburgeren van de trends & ontwikkelingen die nu al spelen of in de (nabije) toekomst op ons afkomen.

Naast de input die gecombineerd verwerkt werd met de andere drie clusters, resulteerde deze opdracht in een future proof visienota ‘shopping Oostkamp 2030’. De visie werd gefundeerd door de identiteit van de gemeente en werd opgehangen aan vier belangrijke key takeaways die op maat van de gemeente Oostkamp werden uitgewerkt:

  • De troeven van Oostkamp: uitgaan van de eigen sterktes
  • De bereikbare gemeente
  • Convenience is key
  • Lokaal maar (hyper)geconnecteerd.

Vanuit deze kapstok zal de gemeente Oostkamp zich verder ontwikkelen als bedrijvige en dynamische kern. Op eigen ritme, inherent aan de vraag, prikkelend met het aanbod en vooral: flexibel.
Geen harde verankeringen, wel met een beleid dat inspeelt op de nood of de opportuniteit van het moment. Alles vanuit een stevig fundament waarmee inwoners, bezoekers en gebruikers van de kern zich kunnen vereenzelvigen. Zich goed bij voelen. Goesting hebben om er te zijn en te beleven.

Benieuwd naar meer? Lees de volledige visienota hier: https://www.oostkamp.be/download.ashx?id=81499

Het masterplan bouwt ook op expertise van de partners Omgeving, Plusoffice en Suunta.

Het persartikel van de gemeente Oostkamp en de vooruitblik van burgemeester Jan de Keyser kan je hier terugvinden: https://www.oostkamp.be/nieuwsdetail/6720/masterplan-oostkamp-centrum-is-klaar

Wens je meer te weten over onze pijler lokale economie & retailContacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33