Al verschillende opeenvolgende jaren meet DataD voor het Waals Commissariaat-generaal voor Toerisme hoe Belgen hun daguitstappen in Wallonië doorbrengen. We gaan na waar de dagjesmensen vandaan komen, welke hun leeftijd is, hoe hun gezin is samengesteld, welke bestemmingen ze bezoeken en wat ze er doen.

Om je als toeristische bestemming in de markt te zetten, dien je met verschillende factoren rekening te houden. Het is zeker een troef om over relevante en recente data te beschikken.
Zo doet het Waals Commissariaat-generaal voor Toerisme al jarenlang beroep op DataD om het dagtoerisme naar Wallonië in kaart te brengen.

We vragen 1500 volwassen Belgen welke daguitstappen ze naar Wallonië hebben gemaakt en in welke periode. We delen de antwoorden op volgens taal, regio van herkomst, leeftijd, gezinssamenstelling, huidige beroepssituatie en sociale klasse.
Voor alle bestemmingen van de daguitstappen geven we weer in welke provincie ze plaatsvonden, in welke toeristische regio en in welke stad of gemeente. Ook de activiteiten die tijdens de daguitstap werden gedaan, worden geanalyseerd.

De bevraging gebeurt één keer per kwartaal zodat we na vier keer een jaaroverzicht kunnen rapporteren. Naast Wallonië vragen we ook of de respondenten een bezoek brachten aan Brussel, de kust, elders in Vlaanderen en/of in het buitenland.

DataD organiseert zowel kwalitatief onderzoek als kwantitatief onderzoek en beheerst alle hedendaagse onderzoekstechnieken zoals face to face, telefonisch, focusgroepen, schriftelijk en online.

We gaan verder dan data en leveren helder inzicht in de behoeften en het gedrag van consumenten of klanten in jouw markt en vertalen dit in actiegerichte aanbevelingen.

Ook geïnteresseerd in marktonderzoek & marktanalyse? Wens je meer te weten over CityD-WES? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33