Citymarketing betekent letterlijk ‘het promoten van een stad’. Deze keer zorgen we er voor dat de stad Eeklo het gewenste imago krijgt en dat dit ook wordt uitgedragen. De uit te werken positionering zetten we de komende jaren om in realiteit, want ook het tweejarig begeleidingstraject werd door de stad aan ons toevertrouwd.

Citymarketing raakte de voorbije jaren al stevig ingeburgerd in het professionele jargon rond marketing. Velen zien in dat de promotie van de eigen stad of gemeente een must is om concurrentieel en relevant te blijven.

Vanuit CityD focussen we op city improvement waarbij we onderzoeken hoe een stad, gemeente, regio,… het beste in de markt wordt gezet. We bepalen welke de sterktes zijn waarop verder moet worden ingezet, maar ook de zwaktes worden in kaart gebracht. Samen gaan we op zoek naar inspirerende oplossingen en acties zodat het gewenste imago van de stad wordt uitgedragen.

Niet enkel het aantrekken van bezoekers (toeristen) is een doel van citymarketing. Ook (potentiële) bewoners en bedrijven/ondernemers dienen te worden behouden of aangetrokken. Zo komen we tot de drie B’s die de doelgroepen vormen van citymarketing: bezoekers, bewoners en bedrijven.

Uit onderzoek weten we dat de keuze die de doelgroep maakt om een bepaalde stad of gemeente te gaan bezoeken, er te gaan wonen of een bedrijf te vestigen, hoofdzakelijk wordt bepaald door twee aspecten:

  • de aanwezige voorzieningen;
  • subjectieve, emotionele overwegingen.

Een gepast citymarketingbeleid zal dus acties omvatten die inwerken op deze twee vlakken.

Daarnaast maken we van de stad of gemeente een sterk merk, een lovemark. Zo’n merk is gekenmerkt door de emotionele band die het creëert met de verschillende doelgroepen. We vertrekken vanuit het stedelijk DNA om te komen tot een merkenbeleid, citymarketingstrategie en actieplan. Desgewenst kan ook een huisstijlhandboek worden uitgewerkt.

Citymarketing in Eeklo

Eeklo wil haar stad profileren als topmerk en ontwikkelen als kwaliteitsvolle bestemming. Hierbij zal de visie het zelfbeeld van de stad weerspiegelen en de basis vormen van het beeld dat anderen ervan hebben.

Met een gedragen citymarketingplan zal Eeklo als een aantrekkelijke stad sterk in de markt worden gezet. Het citymarketingplan wordt opgebouwd en onderbouwd met marktonderzoek (kwalitatief), marketingdoelstellingen, strategie en een actieplan en dit alles volgens de vooraf bepaalde tijdslijn.

Ook geïnteresseerd in het promoten van jouw stad, gemeente, regio, woonzone, bedrijventerrein,… via citymarketing? Wens je meer te weten over onze pijler citymarketing & centrummanagementContacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33