Lees hier het krantenartikel waarin Halle laat weten dat CityD-WES in 2021 zal instaan voor het centrummanagement in Halle.

Centrummanagement en citymarketing vormen samen één van de vijf pijlers, de vijf vakgebieden, waarbinnen ons team van experts projecten uitvoert.

De kiem van CityD ligt in centrummanagement. Ooit begonnen als de eerste centrummanager in Vlaanderen in 1999, voor de stad Genk, heeft de binnenstedelijke microbe de zaakvoerder nooit losgelaten. De eerste opdracht voor de kersverse centrummanager ruim 20 jaar geleden was de opmaak van een binnenstedelijk marketingplan voor de vzw Centrummanagement Genk.

Vandaag zit CityD in vele steden aan de knopjes inzake de opstart, de uitvoering en de begeleiding van centrummanagement, binnenstadsmanagement en/of verweefmanagement, en er komen nog wel nieuwe begrippen. De essentie is dezelfde: samen kunnen we meer en visie zonder uitvoering is dode letter. Centrummanagement is geëvolueerd van een promotiegerichte benadering naar een meer vastgoedgerichte benadering. CityD heeft deze evolutie mee mogen vorm geven en kan intussen bogen op tonnen ervaring.

Van centrummanagement over citymanagement naar citymarketing of omgekeerd.

Het één geeft uitvoering aan het ander. Regio’s, steden of gemeenten wensen aan de hand van hun kernkwaliteiten duidelijke keuzes te maken, zodat bewoners, bezoekers en bedrijven duidelijk weten welke omkadering ze krijgen aangereikt zowel naar aanbod van stedelijke voorzieningen als naar infrastructuur. Het DNA van een stad of gemeente speelt hierbij een belangrijke rol als rode draad in de communicatie.

Citymarketing is vandaag de strategische communicatiekapstok bij uitstek waar hele stedelijke administraties hun dienstverlening aan kunnen ophangen. Een consequente toepassing verhoogt de herkenbaarheid, het samenhorigheidsgevoel, de fierheid voor bewoners en betrokkenen. Citymarketing gaat verder dan de creatie van een nieuwe huisstijl. Citymarketing is de bepalende factor voor het meerjarenbeleid van een overheid.

Wens je meer te weten over centrummanagement en citymarketing? Contacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33