Naast onder andere Aarschot, Heist-op-den-Berg, Halle en Dilbeek zal CityD-WES ook in Peer de lokale economie ondersteunen. Elke week is Silvie Vandewijer er present om de handelaarsorganisatie HHOP! vzw te ondersteunen en het actieplan ter promotie van het centrum mee vorm te geven.

Centrummanagement kan op vele manieren worden ingevuld en in Peer ondersteunen we de vzw HOPP! (= Handel en HOreca Peer) door in te zetten op een tweesporenbeleid. Enerzijds werken we de structurele werking mee uit en nemen we een administratief takenpakket op zodat Peer wordt ontzorgd.

Anderzijds maken we een actieplan op waarbij we de stad Peer ondersteunen en adviseren bij het uitwerken van bijvoorbeeld een jaarkalender. De acties zijn gebaseerd op de detailhandelsvisie, maar spelen tegelijk in op specifieke behoeftes naar aanleiding van corona en bieden relancemaatregelen.

We gebruiken hiervoor de kapstok bestaande uit een viersprong aan maatregelen: functioneel, organisatorisch, ruimtelijk en communicatie & promotie.

Concreet worden acties uitgewerkt zoals hieronder aangegeven:

Organisatorisch

 • jaarplan
 • administratieve taken
 • wekelijkse afstemming/ondersteuning deskundige lokale economie
 • opmaak samenwerkingsovereenkomst HHOP! en stadsbestuur
 • organisatie infosessies

Functioneel

 • benadering eigenaars
 • benchmark

Ruimtelijk

 • advies over inrichting handelskern
 • tijdelijke opstellingen
 • ruimtelijke try-outs

Communicatie & Promotie

 • sociale media
 • omnichannel-toepassingen
 • citydressing
 • organisatie en evaluatie van evenementen, winacties, loyaliteitscampagnes,…

Samen met HOPP! worden keuzes gemaakt en prioriteiten vastgelegd. Er wordt een evenwichtige verdeling nagestreefd tussen de doorlopende acties (beheer sociale media, nieuwsbrief, verwelkoming nieuwe handelaars, strategische adviesverlening, enz.) en eenmalige of periodiek terugkerende acties (activiteiten, evenementen, ad-hoc communicatie, introductie loyaliteitssysteem, enz.).

Door de opgedane inzichten en expertise inzake de weerbaarheid van handelskernen post corona, is er ook aandacht voor relance. Zo wordt de initiële opdracht ingevuld: CityD-WES begeleidt de stad Peer en de middenstand bij de promotie van het stadscentrum.

Heb jij ook vragen rond citymarketing en centrummanagement? Wens je meer te weten over CityD-WES? Contacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33