De binnensteden kennen door corona een ongekende transitie, maar er liggen nog vele uitdagingen op hun pad. CityD-WES volgde het webinar ‘herstelplan voor de binnenstad’ over binnenstadsmanagement en zag mooie vergelijkingen met de eigen pijler citymarketing & centrummanagement.

De uitdagingen voor binnensteden krijgen een gepast antwoord wanneer de belangrijkste parameters voor de binnenstad worden gemonitord: economie, veerkracht, duurzaamheid, leefbaarheid en samenwerking. Sowieso dient er nu te worden geïnvesteerd om na de crisis sterk te staan. Maar hoe zal die binnenstad er na de crisis uitzien? Veel ondernemers stellen zich dan ook terecht de vraag of ze nog zullen bestaan in de nieuwe wereld.

In die ‘nieuwe’ binnenstad is er niet per definitie een hoofdrol weggelegd voor retail en horeca. Cultuur, ambachten, leisure, toerisme, bedrijven en wonen zullen er belangrijker worden. Mensen hebben elementen nodig waardoor ze in de binnenstad willen blijven. Een ‘customer journey’-oefening voor bewoners en bezoekers geeft hierin meer inzicht.

De trend om lokaal te kopen zet zich door, maar mensen willen niet massaal samen op straat komen. We dienen dus op zoek te gaan naar nieuwe modellen, nieuwe ideeën, ondersteund door nieuwe technologieën. Daarbovenop dienen ondernemers en beleid vooral samen te werken.

Ook vastgoedpartijen spelen hierbij een belangrijke rol. CityD-WES biedt binnen de pijler vastgoed & gebiedsontwikkeling nieuwe mogelijkheden aan voor gemeentelijke en stedelijke dynamiek, met de focus op herbestemming en functieverweving. Hierbij is er bijzondere aandacht voor open ruimtes, mobiliteit en ecosystemen. Stationsomgevingen, verouderde industriële sites, markante en leegstaande gebouwen krijgen een eigentijdse, maar duurzame invulling.

De betrokkenheid van vastgoedeigenaren is hierbij belangrijk. Een duidelijke trigger voor hen is de ROI; ze investeren enkel indien het voldoende opbrengt.

Verdichting, verweving en verduurzaming. Dat zijn de sleutelwoorden bij gebiedsontwikkeling. Een ander sleutelwoord passend bij centrummanagement is professionalisering. Lokale overheden beschikken vaak niet over voldoende knowhow om een plan op lange termijn voor de stad of gemeente op te stellen. Of ze stellen wel een goed plan op, maar het ontbreekt hen daarna aan tijd om het op te volgen. Een uitbesteding is dan zeker de moeite waard om te overwegen.

Samengevat:

  • samenwerking tussen ondernemers en stedelijk beleid zorgt voor dynamiek en vernieuwing
  • een opwaardering van de publieke ruimte is aan de orde (cultuur, toerisme, wonen,…)
  • verdichting, verweving, verduurzaming en professionalisering zijn sleutelwoorden bij binnenstadsmanagement waarbij op lange termijn wordt gedacht
  • concreet uitgewerkte verdienmodellen om de vastgoedeigenaren mee te betrekken

Van centrummanagement over citymanagement naar citymarketing of omgekeerd. Het één geeft uitvoering aan het ander. Het DNA van een stad of gemeente speelt hierbij een belangrijke rol als rode draad in de communicatie.

Citymarketing is vandaag de strategische communicatiekapstok bij uitstek. Een consequente toepassing verhoogt de herkenbaarheid, het samenhorigheidsgevoel, de fierheid voor bewoners en betrokkenen. Citymarketing gaat verder dan de creatie van een nieuwe huisstijl. Citymarketing is de bepalende factor voor het meerjarenbeleid van een overheid.

Centrummanagement is dan weer geëvolueerd van een promotiegerichte benadering naar een meer vastgoedgerichte benadering. Ook daar is een lange termijnvisie essentieel.

Wens je meer te weten over onze pijler citymarketing & centrummanagementContacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33