De provincie Oost-Vlaanderen ziet kansen op vlak van duurzame ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. Voor deze snel groeiende sector van onder andere toerisme, horeca, sport en cultuur is een vrijetijdsbeleid noodzakelijk. Gebaseerd op inzichten die CityD-WES aanlevert, zal de Economische Raad van Oost-Vlaanderen (EROV) haar vrijetijdsbeleid vorm geven.

Abstractie gemaakt van corona, groeit de vrijetijdseconomie aan een hoog tempo. Het wereldwijd groeicijfer bedroeg 4,6% in 2019. Dit is beduidend sneller dan de reguliere economie (zo’n 3%). Studies verwachten dat de sector goed zou zijn voor 25% van de jobcreatie de komende 10 jaar.

Logisch dan ook dat de provincie Oost-Vlaanderen heel wat kansen ziet op vlak van duurzame ontwikkeling van deze vrijetijdseconomie. De Economische Raad van Oost-Vlaanderen (EROV) wenst in de toekomst meer in te zetten op deze brede sector die in het meerjarenplan omschreven wordt als een verzameling van toerisme, horeca, sport, cultuur, creatieve sector en bepaalde niches zoals de gamesector.

Om deze ambitie verder vorm te geven neemt EROV CityD-WES onder de arm voor het uitvoeren van een onderzoeksopdracht. Het doel van de opdracht is tweeledig:

  1. Een werkbare definitie formuleren voor de vrijetijdseconomie in Oost-Vlaanderen
  2. Minstens een vijftal good practices definiëren van besturen die in deze thematiek al actief zijn.

Op basis van deze opdracht zal EROV haar vrijetijdsbeleid beter vorm kunnen geven.

Trends in vrijetijdsbesteding bepalen vandaag mee de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van stad of regio. Het gaat al langer niet meer om het historisch of cultureel aanbod, maar wel over de wijze hoe bezoekers en toeristen dit willen ervaren. Het functioneren van een hele stad wordt er mee door beïnvloed.

CityD-WES is gespecialiseerd in toeristisch onderzoek voor regio’s en steden, in binnen- en buitenland. Onze medewerkers zijn uitstekend geplaatst om alle vormen van toerisme beleidsmatig en via gerichte acties nog sterker tot hun recht te laten komen.

Toerisme & leisure vormt één van de vijf pijlers van CityD-WES. Ontdek alle pijlers hier.

Heb jij ook vragen rond beleidsvorming, met focus op de connectie tussen het bedrijf en de markt? Zie je kansen voor toerisme & leisure die je in praktijk(onderzoek) wilt brengen? Wens je meer te weten over CityD-WES? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33