Een kijk op erfgoed door de bril van Jan Boots, zaakvoerder van CityD-WES. Het was de discussie van vorige week: de herbestemming van het karakteristieke Vleeshuis tot een ‘godbetert’ fietsenstalling. […]