Al verschillende opeenvolgende jaren meet DataD voor het Waals Commissariaat-generaal voor Toerisme hoe Belgen hun daguitstappen in Wallonië doorbrengen. We gaan na waar de dagjesmensen vandaan komen, welke hun leeftijd […]