CityD was aanwezig op het Stadsmakerscongres in Rotterdam. Het congres vertrekt van de idee dat we sámen stad maken: iedereen die zich betrokken voelt bij de stad vanuit specifieke deskundigheid, […]