CityD bracht tijdens het inspiratiemoment rond ‘City of Things’ (VLAIO) een keynote over ‘De toekomst van datagedreven beleid’. Data is de voedingsbron voor Smart Cities, maar welke data is belangrijk en hoe die dient te worden verzameld? Mathias Declerck, expert kernversterking bij CityD, legt uit met welke principes Smart Cities rekening dienen te houden en wat we kunnen leren van pioniers zoals Barcelona, Singapore of Toronto.

Elke stad of gemeente, klein of groot, ontkomt niet aan de trend van digitalisering. Met digitalisering en de inzet van technologie gaat data gepaard. Data is de voedingsbron voor Smart Cities. Maar het verzamelen van data maakt een stad niet slim. Mogelijks zelfs niet eens een beetje slimmer. Waarom niet? Het antwoord werd uitgebreid toegelicht door Mathias Declerck tijdens het inspiratiemoment van City of Things.

Onder de noemer ‘City of Things – Smart Economy’ ondersteunde VLAIO de afgelopen jaren verschillende initiatieven. CityD was betrokken bij een aantal van deze projecten en kon daarom het slotevenement openen met een keynote over ‘De toekomst van datagedreven beleid’.

Met uitzondering van enkele grootsteden staan de Vlaamse steden en gemeenten eigenlijk nog in hun kinderschoenen in de evolutie naar een succesvolle Smart City. Ingestuurd door een aantal projecten via Vlaanderen of de provincies worden her en der de eerste (baby)stapjes gezet. Het zijn doorgaans solitaire initiatieven. Er wordt vergeten dat het concept van een Smart City al verschillende decennia aan het groeien is. Deze solitaire acties gaan nog te vaak voorbij aan de fundamenten. Wist je bijvoorbeeld dat experten al spreken over Smart City 1.0, 2.0 en 3.0? Zelfs 4.0 zit er aan te komen. Die evolutie is er niet zomaar gekomen. Verspreid over de ganse wereld zijn steden al tientallen jaren bezig met experimenteren en leren. Het mogen dan misschien wel grootsteden zijn zoals Barcelona, Singapore, Toronto of Helsinki die pionieren; toch zijn de learnings en daaruitvolgende te bewaken principes voor alle gemeenten belangrijk. Ongeacht de schaalgrootte. We verklappen alvast enkele belangrijke krijtlijnen:

  • Data is een middel, geen doel
  • Stel eerst duidelijke doelen en verzamel pas daarna data; niet andersom
  • De evolutie naar een Smart City is een participatief proces. Het comfort voor inwoners en bezoekers verhogen, is belangrijk.

Centraal staat een integrale benadering, duidelijke doelstellingen en de juiste expertise om de verzamelde data te vertalen naar acties of bijsturingen. Een datagedreven beleid is dus slechts een onderdeel van de evolutie naar slimmere steden of gemeenten. Maar dan wel een héél belangrijke!

Wil je meer weten over het datagedreven beleid? Contacteer ons om de volledige presentatie te ontvangen.

Ben je op zoek naar inzichten, ondersteuning of dataverwerking? Wil je meer weten over onze pijler Citymarketing en Centrummanagement? Wens je ondersteuning door de experten van DataD, voor marktonderzoek & marktanalyse, haalbaarheids- & behoefteonderzoek, marktstrategie & marketingadvies? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak! Het team van CityD-WES staat graag voor jou klaar.

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33