Binnen de pijler vastgoed & gebiedsontwikkeling adviseert CityD-WES zowel private spelers als overheden.

Het huidig ruimtelijk beleid in Vlaanderen zet in op valorisatie van verouderde of onbestemde sites en in het behoud van open ruimte. Een ambitie die we met het merk CityD onderschrijven. Dit houdt in dat er binnen een stedelijke context maximaal ingezet moet worden op verweving van stedelijke functies, het beteugelen van mobiliteit, het aanjagen van investeringsdynamiek en het opzoeken van schaalvoordelen, zowel bij private als publieke investeerders.

Recent wenste één van onze klanten inzicht te verwerven in de huurmarkt van bedrijfsvastgoed (industrieel vastgoed) in West-Vlaanderen. CityD zocht een antwoord op volgende vragen:

  • Wensen bedrijven te huren of te kopen?
  • Welke sectoren hebben nood aan bedrijfsvastgoed?
  • Wat is de ruimtevraag (oppervlakte en hoogte)?
  • Wat zijn de geliefde regio’s?
  • Aan welke eisen moet het bedrijfsvastgoed voldoen?
  • Wat zijn de evoluties in de afgelopen 10 jaar?
  • Wat zijn de toekomstige trends?

Via een korte desk research verkregen we de eerste inzichten. Door interviews af te nemen binnen de vastgoedsector (makelaars gespecialiseerd in bedrijfsvastgoed) werd het beeld scherper gesteld. Ook interviewden we enkele intercommunales die activiteiten hebben met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijventerreinen of verkoop of verhuur van bedrijfsvastgoed. Tot slot kwamen we via een bevraging bij 100 bedrijven te weten wat hun huidige en toekomstige vastgoednoden zijn en of ze de voorkeur geven aan kopen of huren van bedrijfsvastgoed.

De volledige analyse werd op een heldere, vlotte en aantrekkelijke manier in een rapport opgenomen dat meteen inzetbaar is.

CityD-WES organiseert zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek en beheerst alle hedendaagse onderzoekstechnieken zoals face to face, telefonisch, focusgroepen, schriftelijk en online. We beantwoorden uiteenlopende onderzoeksvragen uit verschillende sectoren.

Heb jij ook vragen rond vastgoed en gebiedsontwikkeling? Wens je meer te weten over CityD-WES? Contacteer ons!

Meer weten?

We vertellen je graag wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal voor jou kunnen doen. Stuur ons een bericht met jouw vraag of bel ons even op!

Contacteer ons direct:

Tel: +32 (0)473 62 20 33