De stad Tongeren heeft het ontwerp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum II onlangs voorgesteld. Hier zijn een aantal heel interessante aspecten aan verbonden. Zo wordt het mogelijk om leegstaande winkels […]