CityD begeleidt de opmaak van een sportinfrastructuurplan voor bovenlokale sportinfrastructuur in de regio Midwest. Op 26 april 2023 vond in het Streekhuis in Roeselare een visieworkshop plaats met de sportambtenaren, […]