Het centrum van Zele heeft alles in zich om uit te groeien tot een bruisende en goed uitgeruste kern. CityD-WES begeleidt het participatietraject met ondernemers, handelaars en andere doelgroepen. Zo […]
Flanders Heritage Venues is een netwerk binnen Toerisme Vlaanderen van kwalitatieve event- en congreslocaties in erfgoedsites. CityD-WES was tussen 2018 en mei 2021 projectmanager voor dit project en begeleidde alle […]
Het marktsegment ‘kantoren’ maakt een belangrijk onderdeel uit van het werken in de regio en de stad Kortrijk, maar het is ook een markt die in continue verandering is. Daarom […]
Jan Boots CityD-WES
In het persartikel in het Belang van Limburg van 29 mei geeft onze CEO Jan Boots zijn opinie over lokale economie. Benieuwd naar zijn advies voor de lokale besturen en […]
Centrummanager van CityD-WES Mathias Declerck lanceert met ‘Dilbeek voor Durvers’ een uniek pionierend concept dat ondernemers moet aantrekken om te proeven van ondernemerschap. Tot 2024 kunnen ondernemers hun concept aftoetsen […]
Binnen de pijler vastgoed & gebiedsontwikkeling adviseert CityD-WES zowel private spelers als overheden. Het huidig ruimtelijk beleid in Vlaanderen zet in op valorisatie van verouderde of onbestemde sites en in […]
Ongeveer twee jaar hebben diverse expertenbureaus zich samen met het lokaal bestuur en verschillende stakeholders gebogen over de toekomst van Oostkamp. Het resultaat is een flink masterplan voor het centrum […]
Na het project rond papier- en kartonafval dat in januari 2021 startte, werd CityD-WES door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) ook aangesteld om de data voor het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) […]
De binnensteden kennen door corona een ongekende transitie, maar er liggen nog vele uitdagingen op hun pad. CityD-WES volgde het webinar ‘herstelplan voor de binnenstad’ over binnenstadsmanagement en zag mooie […]