Jan Boots CityD-WES
In het persartikel in het Belang van Limburg van 29 mei geeft onze CEO Jan Boots zijn opinie over lokale economie. Benieuwd naar zijn advies voor de lokale besturen en […]
Centrummanager van CityD-WES Mathias Declerck lanceert met ‘Dilbeek voor Durvers’ een uniek pionierend concept dat ondernemers moet aantrekken om te proeven van ondernemerschap. Tot 2024 kunnen ondernemers hun concept aftoetsen […]
Binnen de pijler vastgoed & gebiedsontwikkeling adviseert CityD-WES zowel private spelers als overheden. Het huidig ruimtelijk beleid in Vlaanderen zet in op valorisatie van verouderde of onbestemde sites en in […]
Ongeveer twee jaar hebben diverse expertenbureaus zich samen met het lokaal bestuur en verschillende stakeholders gebogen over de toekomst van Oostkamp. Het resultaat is een flink masterplan voor het centrum […]
Na het project rond papier- en kartonafval dat in januari 2021 startte, werd CityD-WES door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) ook aangesteld om de data voor het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) […]
De binnensteden kennen door corona een ongekende transitie, maar er liggen nog vele uitdagingen op hun pad. CityD-WES volgde het webinar ‘herstelplan voor de binnenstad’ over binnenstadsmanagement en zag mooie […]
In opdracht van de gemeente Houthalen-Helchteren voert CityD-WES een studie uit rond gebiedsregie bedrijventerreinen in Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder. De studie maakt deel uit van het complex project ‘Noord-Zuid Limburg’, waarbinnen […]
Als centrummanager voor Beringen is Sandra Huyskens van CityD-WES de contactpersoon tussen de stad en de handelaars. Ze helpt de stad met parkeerbeleid, detailhandelsvisies,… en heeft vooral contact met de […]
Opiniestuk door Jan Boots, zaakvoerder CityD-WES Cijfers over leegstand: van hoera-geroep tot grove leugens, tegen de grilligheid van detailhandel is de politiek niet opgewassen. De kranten stonden er weer bol […]