VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap. Ze doen dit onder andere door een beleid te voeren dat is gericht op ‘bedrijvige kernen’ als voedingsbodem […]