Voor het Nederlandse Eures Scheldemond en UWV updaten we de door CityD-WES uitgevoerde studie van 2020. Opnieuw brengen we de evoluties in grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in kaart zodat een adequaat arbeidsmarktbeleid […]