De binnensteden kennen door corona een ongekende transitie, maar er liggen nog vele uitdagingen op hun pad. CityD-WES volgde het webinar ‘herstelplan voor de binnenstad’ over binnenstadsmanagement en zag mooie […]